Kundcase

KROHNE

Optimerad process för tidredovisning minskar kostnader och sparar tid 

KROHNE Ltd.  är en del av KROHNE Group, som är en ledande tillverkare och leverantör av lösningar inom industriell processinstrumentation. Med instrument för mätning av flöde, nivå, temperatur och tryck samt analys, erbjuder KROHNE hela utbudet av processmätinstrument.

KROHNE Ltd. är gruppens globala expertcenter för Coriolis-mass flödesmätarteknik. Dessutom tillhandahåller de ett komplett utbud av teknik- och försäljningstjänster inom hela produktsortimentet.

KROHNE Ltd. har cirka 300 anställda vid 3 produktionsanläggningar i Storbritannien.

Krohne logo

"ProMark har effektiviserad våra tidredovisnings- och löneprocesser och ger en mycket bättre översikt över medarbetarnas arbetstimmar. Det frigör tid för andra aktiviteter inom både HR och produktion"

Joanna Seabrook
Lön & Benefits administratör


Produktionsanläggning hos Krohne

Problem

 • För mycket tid på att registrera arbetstid
 • Brist på översikt över medarbetarnas närvaro, sjukfrånvaro och semester
 • Ingen möjlighet att se schemalagda timmar i förhållande till det faktiska antalet arbetstimmar
 • Behov av att säkra mot obehörig tillgång till fabrikslokaler

succé kriterier

 • Tidredovisningslösning som inkluderar upp till 300 medarbetare, både timanställda och tjänstemän
 • Medarbetarnas arbetstid insamlas direkt från källan och registreras enkelt via portal eller terminaler
 • Automatisk överföring av data till lönesystemet via standardintegration

Metoder

 • Närvaro- och frånvaroregistrering (ProTime)
 • Registrering via portal och terminaler (ProPortal och ProTerminal)
 • Webbportal för ledningsöverblick, attest och frånvaro-KPI (ProPortal)
 • Passerkontroll (ProAccess)
 • Integration till HR- och lönesystem (ProHost)
 • Rapportering (ProReport)

Förbättringar

 • Enkel insamling av medarbetarnas arbetstid via moderna användargränssnitt
 • Rätt lön i tid och i enlighet med arbetstidsregler
 • Bättre översikt över medarbetarnas arbetstid och frånvaro
 • Förenklad administration av tillgång till KROHNES produktionsanläggning

resultat

 • Optimerade tidredovisnings- och löneprocesser frigör tid till mer värdeskapande aktiviteter inom HR och produktion
 • Minskade administrative kostnader
 • Fullständigt översikt över medarbetarnas frånvaro och tillgänglighet