Kundcase

Kverneland Group Kerteminde

Precis och direkt ledningsinformation

Erfarenhet, kompetens och kvalitet. Dessa är egenskaperna för fabriken i Kerteminde som är ett kompetenscentrum för gräsutrustning i Kverneland Group.

Äventyret började 1877 med den gamla Taarup Maskinfabrik. Sedan dess har de byggts upp en rikedom av tekniskt kunnande genom forskning och utveckling.

Med 50.000 m2 under tak är fabriken i Kerteminde störst i Kverneland Group med ansvar för hela gräsområdet som består av gräsklippare, krattor, luftare, vagnar och foderutrustning. Under de senaste åren har det skett stora investeringar för att öka kapaciteten, flexibiliteten och kvalitetskontrollen. En av dessa investeringar är ProBI från Mark Information som ger ledningen bättre beslutsunderlag genom kundunika rapport- och analysmöjligheter.

Kverneland Group Kerteminde

"ProMarks BI-lösning för tid och produktion är kärnan i bonusberäkningen med integration till EPOS och SAP. Allt detta är en bidragande faktor till motiverade och produktiva medarbetare, hög kvalitet och bra leveranssäkerhet"

Jan Weber Pedersen, CFO
Kverneland Group Kerteminde


Kverneland Group Kerteminde

Problem

  • Brist på verktyg för noggrann analys av frånvaro
  • Komplicerade bonusberäkningar kräver förenklade procedurer
  • Behov av korrekta uppgifter för beslutsfattande

succé kriterier

  • Lösningen omfattar 350 anställda, både inom produktion och administration
  • Lösningen ska underlätta administrationen och ge korrekta och anpassade rapporter

Metoder

 

Förbättringar

  • Översikt: Orsaker till frånvaro, frånvaro på medarbetartyper, avdelningar och perioder
  • Förmåga att analysera både på tid, effektivitet, kvantitet och material-åtgång och kassationsorsaker i produktionen
  • Data används som aktivt beslutsstöd, tillgängligt i förhållande till behov och situation

resultat

  • ProMark är en stor bidragande faktor till motiverade och produktiva medarbetare, hög kvalitet och bra leveranssäkerhet