(Svenska)
.
Kundcase
Kundinloggning

Lantmännen Maskin

Effektiv, enkel och lönsam serviceorderhantering

Lantmännen Maskin är ett skandinavisk bolag med Sverige som bas. Allt inom lantbruksmaskiner, nytt, begagnat och reservdelar hanteras inom bolaget. Bolaget säljer Valtra, Fendt och Claas traktorer, Claas skördetröskor samt ett brett sortiment redskap och vallmaskiner. Tillsammans med systerbolaget Swecon har de 70 verkstäder med snabb och kvalificerad service i Sverige. Lantmännen Maskins huvudkontor är i Malmö.

Lantmännen Maskin ägs av Lantmännen, som er en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. 2012 hade Lantmännen Maskin 735 anställda och en nettoomsättning på drygt 2,9 miljarder kronor. Swecon hade 441 anställda och omsatte 2,5 miljarder kronor.

Lantmännen Maskin

”Föråldrade system innebar att det kunde ta lång tid innan order blev slutrapporterade, så vi hade en känsla av att ett stort antal timmar inte fakturerades. Därför hade vi en tydlig önskan att stärka rapporteringen från våra mobila servicetekniker - och det har i hög grad lyckats. Att allt nu sker i realtid innebär att vi har ett enkelt och kostnadseffektivt verktyg för att hantera företagets serviceleveranser.”

Anders Segervall,
IT Servicemarknad, Lantmännen Maskin


Lantmännen Maskin AB

Problem

 • Lång ledtid från utfört arbetet till fakturering
 • Negativ differens mellan fakturerad tid och utfört arbete
 • Omfattande och manuell administration i samband med tidrapportering och lön
 • Ej optimal planering av anställda och arbetsuppgifter

succé kriterier

 • En gemensam lösning for hela organisationen
 • Rapportering i realtid
 • Kort ledtid från rapportering (mobil) till fakturering
 • Integration till M3
 • Enkel och intuitiva rapporteringsgränssnitt
 • Planering på individnivå

Metoder

Implementering av

 

Förbättringar

 • Effektiv realtidsrapportering via mobila enheter för alla 350 servicetekniker
 • Effektiviserad serviceorderhantering för alla 70 verkstäderna
 • Individualiserad bemanningsplanering
 • Effektiv lönegenerering via shared service center

resultat

 • Snabb och effektiv återrapportering av företagets serviceåtaganden
 • Korrekt och snabb fakturering av serviceåtagandet möjliggör ökning av faktureringsgraden motsvarande 4,5%
 • Reducerad resursåtgång i lönehanteringsprocessen