Kundcase

Lantmännen Maskin

Effektiv, enkel och lönsam serviceorderhantering

Lantmännen Maskin är ett skandinavisk bolag baserat i Sverige som hanterar allt inom lantbruks-maskiner, nytt, begagnat och reservdelar.

Som affärspartner tar Lantmännen Maskin ansvar för hela kedjan från import till försäljning, reservdelar och service. Bolaget säljer Valtra och Fendt traktorer, Fendt skördetröskor samt ett brett sortiment redskap och vallmaskiner. Tillsammans med systerbolaget Swecon har de 70 verkstäder med snabb och kvalificerad service i Sverige.

Lantmännen Maskin ägs av Lantmännen, som er en av Nordens största koncerner inom livs-medel, energi och lantbruk. Lantmännen Maskin har huvudkontor i Malmö, drygt 750 anställda och en omsättning runt 3,8 miljarder kronor. Swecon har drygt 560 anställda och en omsättning på 4,5 miljarder kronor.

Lantmännen Maskin

”För att säkerställa att alla timmar fakturerades hade vi en tydlig önskan att stärka rapporteringen från våra mobila servicetekniker - och det har i hög grad lyckats. Att allt sker i realtid innebär att vi har ett enkelt och kostnadseffektivt verktyg för att hantera företagets serviceleveranser.

Med den nya portalen har våra chefer ett smidigt och enkelt gränssnitt som effektiviserar arbetsprocessen med hantering av jobb och ändringar samt godkännande.”

Anders Segervall,
IT Servicemarknad, Lantmännen Maskin


Traktorer från Lantmännen Maskin

Problem

 • Lång ledtid från utfört arbete till fakturering
 • Negativ differens mellan fakturerad tid och utfört arbete
 • Omfattande och manuell administration i samband med tidrapportering och lön
 • Ej optimal planering av anställda och arbetsuppgifter

Succé kriterier

 • En gemensam lösning for hela organisationen
 • Kort ledtid från mobil rapportering i realtid till fakturering
 • Enkel och intuitiva rapporteringsgränssnitt
 • Planering på individnivå
 • Smidig hantering av jobb med fler funktioner i ny portal – och samtidigt en enklare IT-lösning

Moduler

 • Tidrapportering (ProTime
 • Jobb- och serviceorderregistrering (ProJob)
 • Mobil registrering (ProMobile
 • Ny ProPortal för chefers hantering av jobb och godkännande
 • Rapportering (ProReport)
 • Integration med M3 och HR-plus (ProHost)
 • Bemanningsplanering i nästa steg

 

Förbättringar

 • Effektiv realtidsrapportering via mobila enheter för alla 350 servicetekniker
 • Effektiviserad serviceorderhantering för alla 70 verkstäderna
 • Smidigt och enkelt gränssnitt i ny portal för chefer att hantera serviceorder
 • Individualiserad bemanningsplanering
 • Effektiv lönegenerering via shared service center

Resultat

 • Snabb och effektiv återrapportering av företagets serviceåtaganden
 • Korrekt och snabb fakturering av serviceåtagandet möjliggör ökning av faktureringsgraden motsvarande 4,5%
 • Reducerad resursåtgång i lönehanteringsprocessen
 • Ser fram emot lägre IT-kostnader på grund av enklare teknisk hantering med portal i stället för tunga klienter