Kundcase

MAN Energy Solutions

MAN Energy Solutions gick från stora pappershögar till elektronisk information

När man tillverkar motorer stora som tvåvåningshus krävs precision i alla led för att leverera en driftsäker motor inom avtalad budget och leveranstid.

Med ProMark samlas data in i produktionen så att MAN Energy Solutions kan styra den in i minsta detalj. Samtidigt har företaget fått massiva effektiviseringsvinster och eliminerat de stora pappershögarna med pappersregistreringar.

På MAN Energy Solutions Danmark har man 2.700 medarbetare som sysslar med motor- och maskindesign, konstruktion och underhåll av motorer. En avgörande framgångsfaktor är precision i alla arbetsmoment, från design via projektering till produktionsplanering.

Överblick och integration

– Tack vare den smidiga integrationen mellan SAP och ProMark får vi en maximal överblick samtidigt som vi kan få en detaljerad inblick i produktionen. Vi kan till exempel göra ett utdrag på en order- och operationslista så att arbetsledare och produktionsplanerare kan se tid per arbetsmoment. Det går även att se om allt fortlöper planenligt – och att justera planen om det inträffar förändringar, säger senior systemkonsult Flemming Sørensen på MAN Energy Solutions.

Senior systemkonsult Flemming Sørensen,MAN Energy Solutions

"Tack vare den smidiga integrationen mellan SAP och ProMark får vi en maximal överblick samtidigt som vi kan få en detaljerad inblick i produktionen."

Senior systemkonsult Flemming Sørensen
MAN Energy Solutions


ProMark och SAP

ProMark bildar en förlängning av SAP-systemet så att det når ut ända till verkstadsgolvet. ProMark fungerar som en "svart låda" som tar emot och levererar data till SAP. Det betyder att man ser effekten av ProMark i SAP och i lönesystemet. Samtidigt speglas information i ProMark vilket ger exempelvis chefen en fortlöpande överblick i ProMark.

– I ProMark registrerar vi medarbetarnas tidsförbrukning knutet till arbetsprocesser i fabrikerna. Alla material är märkta med en streckkodsetikett som medarbetarna skannar in när de börjar arbeta med det aktuella materialet. När de är färdiga avslutar de – varpå all information sparas i ProMark och skickas till SAP-systemet, säger Flemming Sørensen. ProMark är inställt så att medarbetarna måste vara kopplade till en arbetsuppgift när de arbetar. Därför registrerar medarbetarna fortlöpande vilka uppgifter de håller på med, från arbetsdagens början till dess slut.

MAN Energy Solutions gick från stora pappershögar till elektronisk information


Stora effektiviseringar

Även alla tidsregistreringar ligger i ProMark. Mer än 2 700 montörer, tim- och månadsanställda använder ProMark för tidsregistrering. Man registrerar när man kommer till jobbet och när man går hem igen, så att löneavdelningen kan betala ut lönen utan fel eller problem.

– Tidigare var först medarbetarna tvungna att godkänna sin tidsregistrering och därefter skulle den godkännas av deras arbetsledare. Sedan gick den upp till löneadministrationen som knappade in uppgifterna och så skulle det hela godkännas en gång till. Med så många manuella moment tornade arbetet upp sig i form av enorma pappershögar, berättar Flemming Sørensen och fortsätter:

– I dag utförs allt automatiskt. När en ny medarbetare skapas i SAP:s HR-modul skapas denna person även i ProMark. ProMark har integrerats med SAP HR, SAP SD, SAP PP och Lessor lönesystem. All integration fungerar friktionsfritt, fel har minimerats och vi har fått en rad effektiviseringsvinster.

MAN Energy Solutions gick från pappershögar til elektronisk information

MAN Energy Solutions använder ProMark på företagets samtliga fem arbetsplatser i Danmark som sinsemellan skiljer sig mycket åt. De omfattar allt från kontorsmiljö via produktion till gjuteri. ProMark-terminalen är monterad i ett solitt hölje som tål både smuts och metalldammpartiklar, något som det finns gott om framförallt i gjuteriet.

– Systemet är mycket användarvänligt. Huvuddelen ger sig själv och man kan hela tiden följa gjorda inmatningar i teckenfönstret. Det betyder även att data blir korrekta. Vi kan förlita oss på de uppgifter som finns i systemet för alla registrerar konsekvent och enhetligt. Därför har alla våra analyser nu ett helt annat värde. Idag har våra arbetsledare maximal överblick, säger Flemming Sørensen.

Framtiden är online

MAN Energy Solutions har samarbetat med Mark Information i över tio år.

– ProMark-konsulterna förstår verkligen vår situation och är lyhörda. Därför har samarbetet fungerat så bra i alla dessa år. Efterhand har vi blivit självgående och behöver bara hjälp i samband med mycket komplexa problemställningar, berättar Flemming Sørensen och fortsätter:

– Vi arbetar hela tiden med att utöka vår användning av ProMark. Nästa sak på önskelistan är att våra medarbetare, som reser runt i världen, och tillhandahåller service för våra motorer, ska kunna göra sina registreringar offline och sedan föra över dem när de är online. Alla på MAN Energy Solutions är vana att använda ProMark och värdesätter det – därför ska våra resande medarbetare också ha den möjligheten.