Kundcase

Meneta

Meneta i omkörningsfilen med ProMark och SAP

ProMark levereras med standard plug & play-integrering till SAP och Lessor

Menetas fästplåt till bromsbelägg sitter på var sjätte bil i Europa. Konkurrenterna från Öst blir omkörda i mötet med Odenseföretaget, som satsar på kvalitet, leveranssäkerhet och kundservice.

Meneta befinner sig på en marknad i snabb utveckling. Knivskarp priskonkurrens från nya aktörer i Öst pressar de traditionella leverantörerna till bilbranschen och tvingar dem att hitta nya sätt att hålla kvar sina kunder. Meneta har från början valt att satsa på hög kvalitet, säker leverans och målinriktad kundservice med stöd av en effektiv IT-plattform. Valet har fallit på en lösning som kombinerar ProMark, SAP och lönesystemet Lessor, och det har från första dagen gett resultat för det Odensebaserade företaget.

– De tre systemen passar perfekt ihop. ProMark levereras med standard plug & play-integrering till SAP och Lessor, vilket gjorde det möjligt för oss att implementera hela lösningen på bara tre månader. Implementeringen fortskred utan att den övriga verksamheten påverkades. Vi kunde fortsätta med produktion, logistik, leveranser och löneutbetalningar, berättar logistikchef Jesper Desmareth från Meneta.

Meneta i omkörningsfilen med ProMark och SAP

”På löneadministrationsområdet har vi redan märkt av konkreta fördelar. Godkännandeprocessen hos förmännen har förenklats kraftigt, så att de bara behöver ta ställning till avvikelser i de olika medarbetarnas normala arbetsmönster. Men de viktigaste vinsterna finns på planerings- och analysområdet."

Jesper Desmareth
Logistikchef på Meneta


Fokus på planering och kundservice

– Så här i början har vi koncentrerat oss på att optimera produktionsplaneringen och att öka effektiviteten. Via ProMark inhämtar vi information som berättar hur produktionen har gått, hur många enheter som har producerats och hur lång tid det har tagit att producera en viss order. För närvarande mäter vi bara styckeantal, men vår ambition är att vi även ska samla in information om kassationsprocent, produktionsstopp osv. Det kommer att ge oss en enhetlig bild av produktionsförloppet, där vi kan se orsaken till svängningar och gripa in vid fel, förklarar Jesper Desmareth.

Förutom till produktionsplanering använder Meneta också informationen från ProMark till andra viktiga syften. Ett är beräkning av uttag ur råvarulagret som bara sker mot bakgrund av styckangivelser i ProMark. Ett annat område är logistik och kundservice, som använder informationen i ProMark för att beräkna leveranstider.

Meneta övervakar produktionen

- Vi satsar på god kundservice, som är en stark konkurrensparameter på vår marknad. Vi har kopplat ProMark med vårt logistiksystem, som föds online med produktionsorder-informationen från terminalerna. På så sätt har logistikmedarbetarna en tidstrogen bild av hur långt vi har kommit med en viss order, vilket gör att de alltid kan ge en korrekt status till våra kunder, när de än ringer. Det är en viktig service och ett område där vi klart drar ifrån konkurrenterna, förklarar Jesper Desmareth.

Verktyg övervakas

Meneta har en egen verktygsproduktion och är alltså ett steg före många av konkurrenterna, eftersom både framställning och underhåll av verktygen sker inhouse. Även här är ProMark med i spelet och gör det möjligt för Meneta att se verktygens underhållsdata i sammanhang med den övriga produktionen.

– Måste ett verktyg skickas på reparation flera gånger är det en signal till oss om att vi har ett kvalitetsproblem. Dåliga verktyg påverkar ju dels vårt produktionsflöde, dels våra omkostnader. Vi tjänar inga pengar på underhåll, så även ur ekonomisk synvinkel handlar det om att minimera detta område, Förklarar Jesper Desmareth.

Han ser fram emot att arbeta vidare med ProMark och förväntar sig många fler fördelar, bland annat på analysområdet, där analysverktyget ProReport erbjuder några intressanta möjligheter för Meneta.

Tid- och jobbregistrering på Meneta A/S

Meneta använder modulerna ProReport för analyser, ProManagement för planering, ProJob för orderregistrering och ProTime för tidredovisning. Modulerna är implementerade på fyra terminaler, som är uppställda i de fyra produktionsavsnitten. ProMark är också implementerat i Menetas dotterföretag MAST.

Meneta valde ProMark i samband med en större systembyte, som också omfattar SAP och lönesystemet Lessor. IT-omläggningen kom i kölvattnet av att Meneta övertogs av amerikanska M.A.T. Group, som använder SAP i hela koncernen.

ProMark körs på en server hos Meneta i Odense, medan SAP-systemet körs på en server hos Menetas amerikanska ägare i Chicago. Integrationen mellan de två systemen sker utan problem via internet. När en order avslutas i Odense överförs informationen automatiskt till servern i USA och är omedelbart tillgänglig för ledningen.