Kundcase

Metro Service

Metron har kontroll på tiden

Metron använder bemanningsplanering och tidsregistrering för att optimera bemanningen med konduktörer i Metrotågen och samtidigt få kontroll på de anställdas tid

Metro Service, som är företaget bakom Metron i Köpenhamn, är ett sällskap där utvecklingen har gått otroligt snabbt. Från starten för endast ett par år sedan, till idag har de 280 anställda, och planer på att expandera mer efter hand som Metron blir utökad.

Då Jan Nielsen startade som ledare för konduktörerna för ungefär två år sedan fanns det endast sex anställda konduktörer. För att kontrollera arbetstiden hade varje anställd ett formulär som han fyllde i med sina närvaro- och frånvarotider. Ett enkelt och överskådligt system, då det inte var fler anställda att ha kontroll på.

I dag är det 89 anställda konduktörer hos Metro Service som arbetar i tre skift alla sju dagar i veckan. Det ställer stora krav på planering- och uppföljningssystemet. Att köra lön manuellt för 89 anställda utifrån registreringar i ett formulär är en uppgift som kan ta musten ur vilken löneansvarig som helst. Därför har Metro Service undersökt system som kan ha kontroll på tjänstgöringen, komma- och gå-tider samt frånvaro, och inte enbart för konduktörerna utan för hela företagets 280 anställda.

Serviceledare Jan Nielsen, Metro Service

"I ProMark har vi hittat ett system som uppfyller alla de behov vi har. Det är ett flexibelt system som ger oss möjlighet att planera våra resurser optimalt och samtidigt dokumentera vad det kostar att bemanna Metron."

 Jan Nielsen
Serviceledare, Metro Service


Dokumentation för driften

"Vi var på jakt efter ett tidsregistrering- och planeringssystem som kunde hantera alla våra skiftande tjänster, beräkning av tillägg, överförsel till Visma Lön och samtidigt vara användarvänligt och 100% stabilt" säger konduktör Jan Nielsen och fortsätter: "I ProMark har vi hittat ett system som uppfyller alla de behov vi har. Det är ett flexibelt system som ger oss möjlighet att planera våra resurser optimalt och samtidigt dokumentera vad det kostar att bemanna Metron".

Enkelt för användaren

"En av de saker som har imponerat på mig i ProMark är användarvänligheten. All dialog mellan användare och system sker i klartext – oavsett om stämplingarna sker via pc eller på en av Marks terminaler, " säger Jan Nielsen och fortsätter: "Användaren skall inte tänka på att stämpla med koder om han en dag kommer för sent eller går för tidigt, t.ex. pga. läkarbesök. Användaren blir automatiskt presenterad för en lista med orsaker som han kan välja från – orsaker som vi själva definierar."

Sparar tid till kontroll

"Samtidigt har vi möjlighet för att specificera vilka orsaker som skall godkännas av chefen. Några orsaker är viktigare än andra. Vi är exempelvis inte intresserade av att godkänna om en användare kommer 5 minuter för sent en dag, " säger Jan Nielsen och avslutar: "Vi väljer de avvikelser som har betydelse för driften och koncentrerar oss på dem. Det betyder sparad tid till kontroll och mer tid för det väsentliga".

När Metron är fullt utbyggd med alla linjer kommer det att finnas 130 konduktörer för att hjälpa och vägleda passagerare i Metrotågen. Metro Service förväntar en implementeringstid för systemet på bara två månader och räknar med att ProMark är i drift den 1 april 2003.

Bakgrund

Metro Service är driftsbolaget bakom nya Metron i Köpenhamn som öppnades den 17 oktober 2002. Metron åker utan förare, och tågen styrs centralt av datamaskiner. Morgon och eftermiddag åker tågen med intervaller på ned till tre minuter.