(Svenska)
.
Kundcase
Kundinloggning
Anmäl dig vårt nyhetsbrev

Få senaste nyheterna och viktig information om Workforce Management

Orkla Foods Norge AS

Ett riktigt val

När Orkla Foods Norge AS valde ProMark för medarbetaruppföljning på Torofabriken i Bergen kunde man sammanfatta vinsten med ett enda ord: driftkontroll.

Tidigare använde Torofabriken på Arna i Bergen ett tidredovisningssystem där varje enskild medarbetare registrerade sina timmar manuellt. Detta resulterade i en tjock bunt – över 400 sidor – tidrapporter varje dag och att man fick ägna mycket tid åt att korrigera felregistreringar. Orkla Foods Norge AS, ägare till Toro, behövde ett mer komplett system för medarbetaruppföljning. De vände sig därför till en rad aktörer på marknaden och det dröjde inte länge förrän man hade begränsat urvalet ytterligare.

ProMark

– Vi hade en urvalsprocess där nio aktörer fanns med i bilden. Huvudkriterierna var att systemen skulle kunna hantera ett företag av vår storleksordning, i synnerhet vad gäller registrering och användarvänlighet, berättar Christine Grung, HR-rådgivare på Orkla Foods Norge AS.

Till slut återstod tre aktörer som fick utmaningen att skapa en lösning för ett skräddarsytt case. Resultatet var entydigt.

Orkla Foods Norge AS valde riktigt med ProMark

– ProMark skiljde sig från konkurrenterna och framstod som det klart bästa alternativet. Systemet har ett intuitivt och mycket användarvänligt gränssnitt med dom överlägset bästa registreringsalternativen, säger Christine.

Systemet levererades med kapacitet för framtida utbyggnad och eftersom uppgraderingar är enkla och sker fortlöpande kan nya funktioner och ny teknik snabbt tas i drift.

Systemet

ProMark är integrerat med SAP för att säkerställa en korrekt överföring av löner. Medarbetarna registrerar själva sin arbetstid vilket eliminerar felkällor, ökar personalens förtroende för systemet och frigör tid. Löneadministratören får på så vis tid att ägna sig åt andra arbetsuppgifter.

Orkla Foods Norge AS valgte rigtigt med ProMark

 


”Färre felkällor ökar effektiviteten och innebär stora kostnadsbesparingar. Men den allra största fördelen som vi uppnår genom att använda ProMark är utan tvivel driftkontroll på detaljnivå.”

Christine Grung
 HR-rådgivare på Orkla Foods Norge AS


Fördelar

– Färre felkällor ökar effektiviteten och innebär stora kostnadsbesparingar. Men den allra största fördelen som vi uppnår genom att använda ProMark är utan tvivel driftkontroll på detaljnivå, säger Christine.

– Till skillnad från tidigare kan vi nu köra rapporter för varje timme. Vi har även satt avtal om jour, skift, löneskalor och andra protokoll i system. Detta skapar goda och ordnade förhållanden med såväl fackombud som fackföreningar, fortsätter hon.

ProMark har även en bra bieffekt

– ProMark kan när som helst ge oss översikt över vilka som är närvarande. Detta gör att vi lätt kan få översikt över läget om det skulle gå ett alarm i fabriken eller någon annan oväntad situation skulle inträffa, fortsätter Christine. Hon understryker att kontroll över vilka som är iväg på affärsresor eller ute på andra uppdrag gör det enklare att undvika oförutsedda kostnader.

Orkla Foods Norge AS: ProMark framstod som det klart bästa alternativet.