Kundcase

Pisiffik

Optimal skiftplanering med aktuell information om kostnad i förhållande till budget

Pisiffik är Grönlands största, privatägda detaljhandelskoncern. Kedjan består av 52 stor-marknader, närbutiker, specialbutiker och restauranger i Grönlands 6 största städer där ca. 60% av befolkningen bor. 

Förutom 8 stora Pisiffik-stormarknader inkluderar Pisiffik också butikskoncepten Spar, AKIKI, Sunset Boulevard, JYSK, Sweet Home, Elgiganten, SuKu, Nota Bene, Torrak Fashion & Pisattat. Dessutom kör de grossistverksamhet i hela landet genom KK Engros och KK Cash & Carry butikerna.

Pisiffik har mer än 800 anställda

Pisiffik logo

"Med ProMark har vi fått en modern lösning med intuitiva användargränssnitt som förenklar planeringen av medarbetarnas skift samt ger butiks- och försäljningschefer en exakt kostnadsöversikt för varje skift i den enskilda butiken”

Henrik U. Schunck
Projektledare


Pisiffik optimerar skiftplaneringen med PorMark

Problem

 • Pisiffik har använt WinTid i många år. När behovet av att ersätta deras Kaba-terminaler uppstod, bestämde de sig för att modernisera hela deras Workforce Management-plattform. De fokuserade särskilt på att få funktionalitet för planering av medarbetarnas skift med information om budget och kostnader för att kunna se kostnaden för en viss arbetsplan i förhållande till budgeterade timmar

Succé kriterier

 • Lösning, som stöder närvaro- och frånvaro-registrering samt planering för alla timanställda samt frånvaroregistrering för tjänstemännen
 • Utrullning i faser: Fas 1 gick i drift tidigt 2021, och ytterligare planeringsfunktioner rullas ut löpande under andra halvåret 2021

Metoder

Förbättringar

 • Förenklad administration av både timanställda och tjänstemän
 • Möjlighet att se både planerade lönekostnader och realiserad omsättning i förhållande till budget – både på butiksnivå, tvärs över flera butiker och på distriktsnivå 
 • Effektiv hantering av avvikelser som t.ex. sjukdom vilket möjliggör snabb omplanering
 • Modern användargränssnitt möjliggör skiftbyten och självbetjäning

Resultat

 • Sparad administrativ tid genom optimerade tidsredovisning- och löneprocess
 • Planering i förhållande till behov och minsta bemanning vid specifika tider på dygnet 
 • Stram styrning av lönekostnader
 • Snabb reaktion på avvikelser