Kundcase

Royal Greenland Seafood

Enklare administration och snabbare driftsuppföljning

Royal Greenland Seafood A/S: “Jobbstämplingar sköts numera online. Det sparar mycket tid och administration samt ger en snabbare driftsuppföljning av produktionstider.”

Royal Greenland har under många år använt ett gammalt elektronisk tidregistrerings- och datainsamlingssystem på sina fabriker i Danmark och på Grönland. Då man önskade ett Windows-baserat och mer avancerat system beslutade man sig därför att köpa ProMark – den nya generationens programvara från Mark Information.

ProMark implementerades först på fabriken i Ålborg och har nu körts felfritt i över ett år. Därefter startade projektet att utöka till fabrikerna i Glyngöre. Ansvarig för projektet hos Royal Greenland är driftscontroller Brian Jespersen och projektledare för tidregistrering och IT-ansvarig Karl Andersen.

Många fackgrupper fördelade på tre fabriker

Royal Greenland i Glyngöre består av tre fabriker:

  • Räkfabrik
  • Rökeri
  • Fiskfilé-fabrik

Arbetsprocesserna kännetecknas av mycket manuellt arbete i en våt och ibland fiskluktande och rökfylld miljö. Därför valde man ProMark standard plastterminaler som är väl anpassade för en sådan miljö och som klarar den nödvändiga rengöringen.

På de tre fabrikerna i Glyngöre är det 350 timavlönade som stämplar in/ut. Personalen hos Royal Greenland kännetecknas av att det är många olika fackgrupper och därmed många olika avtal, däribland några mycket komplexa avtal med många specialregler.

Royal Greenland Seafood

"Jobbstämplingar sköts numera online. Det sparar mycket tid och administration samt ger en snabbare driftsuppföljning av produktionstider."

Brian Jespersen
 Driftscontroller på Royal Greenland Seafood


Stora utmaningar i komplexa överenskommelser

Projekttiden var knappt tre kvartal, med milstenar som upptaktsmöte, utbildning av avlöningspersonal och förmän, uppsättning av systemet, idrifttagning med stämpling på terminaler, testkörning av löneperioder och slutligen integration med SAP på produktionsorder och återrapportering i drift samt den första faktiska lönekörningen.

Projektet i Glyngöre var ibland lite av en utmaning: ”Det har varit spännande att få alla de specifika uppsättningarna på plats – vi har tangerat ProMarks gränser och systemet har visat att det klarar att hantera de många olika reglerna” säger ProMark-konsulten.

Royal Greenland visar stor belåtenhet med ProMark-konsulten: ”Han har varit projektets drivande kraft och har tagit ansvar för att vi skulle nå fram i tid”, säger Brian Jespersen.

”Generellt kan sägas att tidsplanen för projektet har varit snäv, då det har varit tidskrävande att upprätta alla våra olika och komplexa dagprofiler. Resursmässigt är vi en liten avdelning som har satt upp allt och det har varit svårt att undvara dessa nyckelpersoner i den dagliga driften.”

Succéupplevelser

Royal Greenland har haft en rad succéupplevelser med ProMark:

  • Medarbetarna på lönekontoret har blivit rejält avlastade genom att attesteringen har lagts ut till förmännen.
  • De många jobbstämplingarna som tidigare skedde manuellt sköts numera online. Det sparar mycket tid och administration samt ger en snabbare driftsuppföljning av produktionstider.
  • Integrationen till SAP på fabriken i Ålborg har gett en bra validering av produktionsdata. Man kommer vidare att utnyttja återrapporteringen från ProMark för ledningsrapporter och för att validera standardtiderna i SAP.

Samtidigt har den högsta ledningen gett fullt stöd för projektet även om det har krävt en del förändringar och det är mycket viktigt under ett projektförlopp som detta.

Royal Greenland hadde stora utmaningar i komplexa överenskommelser


Starkt ledningsverktyg till förmännen

Planläggning av medarbetarnas arbetstid, där det tas med i beräkningen för eventuell frånvaro och önskad fritid, kräver stor överblick.

”Vi använder ProManagement för schemaläggning. Det är förmannens verktyg på så sätt att den dagliga personalledningen har lagts ut på dem. Utöver det använder vi också ProReport för att följa upp sjukfrånvaro och utföra många former av statistik som hjälper oss vid ledningen av vår verksamhet” säger Brian Jespersen.

Royal Greenland är ledande på världsmarknaden inom fångst, förarbetning och distribution av fiskprodukter.

Som världens största leverantör av kallvattenräkor har Royal Greenland stor erfarenhet av produktutveckling, optimerad produktion och effektiv distribution av kvalitetsprodukter inom detta område. Just den erfarenheten har de använt för att utvidga produktsortimentet till att omfatta totala lösningar inom fisk och skaldjur och relaterade produkter för detaljhandel och cateringindustrin.

Verksamheten har sin utgångspunkt i händelserna runt 1774 då den arktiska kolonin Grönland övertogs av Danmark. Den danska staten grundade därmed ”Den kungliga grönländska handeln” som utvecklades till en större verksamhet med aktiviteter inom handel och distribution av fiskprodukter.1990 grundades Royal Greenland som ett aktieföretag, ägt av invånarna på Grönland.

Idag är det en modern, dynamisk verksamhet med cirka 2 500 medarbetare utspridda över världen, från fabriker och trålare på Grönland, i Danmark och Tyskland till försäljningskontor i Tyskland, USA, England, Frankrike, Italien och Japan.

Royal Greenland har haft en rad succéupplevelser med ProMark.