Kundcase

Saint-Gobain Distribution Denmark

SGDD:s styrelse definierade en rad fokusområden för 2012, däribland insatser i relation till frånvaro

Saint-Gobain Distribution Denmark (SGDD) är ett gemensamt bolag för kända märken som Brødrene Dahl, Optimera, Bad & Design, Heradan, Øland samt Zupply och har en storlek som ger SGDD en ledande roll inom distribution av byggmaterial i Danmark.  SGDD har 1 400 medarbetare fördelade på mer än 70 butiker. 

Backofficefunktionerna i SGDD hanteras centralt med en gemensam ledning och administration.  Ett arrangemang som gör det enklare och därigenom effektivare för de enskilda enheterna att agera i vardagen.  Centrala funktioner som logistik, inköp, marknadsföring, ekonomi, it och HR sköts sålunda via backofficefunktionen inom SGDD, vilket ger en rad stordriftsfördelar. Samtidigt frigör det resurser som kan ägnas åt att fokusera på verksamheten och att komma kunderna närmare.

Saint-Gobain Distribution Denmark

”Vi kunde därefter helt konkret se värdet av att automatisera uppgifter som vi tidigare hade utfört manuellt. Bl.a. upptäckte vi att vi kunde höja företagets ersättning för sjukpenningersättningarna med mellan 5–10 %, och det med mindre insatser från vår sida.”

Anette Boesen
HR administrativ chef, Saint-Gobain Distribution Denmark


"MUST WIN BATTLE" I 2012 – FRÅNVARO

SGDD:s styrelse definierade en rad fokusområden för 2012, däribland insatser i relation till frånvaro.  Inte för att SGDD har någon särskilt hög frånvaro (ca  2,5 %), utan som ett viktigt område för att stötta ambitionerna om effektiva processer centralt och decentraliserat. D.v.s. inte bara i förhållande till administrationen, utan uppgiften var samtidigt att ge den lokala ledningen bättre verktyg för öppenhet och proaktivitet i förhållande till personalvård.

En del av svaret var en utbyggnad av det befintliga ProMark verktyget. Mark Information och SGDD upprättade tillsammans ett business case där fokus låg på tre element:

  • Automatiskt meddelande vid sjukfrånvaro jfr. SGDD:s personalpolicy
  • Automatisk ansökan i rätt tid om sjukpenningersättning
  • Mindre manuellt arbete i den centrala administrationen

Anette Boesen, HR administrativ chef säger: "Vårt business case godkändes av styrelsen.  Samarbetet med Mark Information skedde i forma av ett partnerskapsavtal så att vi fick modulen ProAbs på prov i en månad.  Vi kunde därefter helt konkret se värdet av att automatisera uppgifter som vi tidigare hade utfört manuellt. Bl.a. upptäckte vi att vi kunde höja företagets ersättning för sjukpenningersättningarna med mellan 5–10 %, och det med mindre insatser från vår sida.

Lagstiftningen på sysselsättningsområdet upplever vi som relativt dynamisk och ProAbs säkerställer inte bara att vi följer lagen bl.a. i förhållande till de lagstadgade sjukfrånvarosamtalen utan också att sjukpenningen återbetalas."

Anette Ravn Boesen, HR Administrativ Chef, Saint-Gobain Distribution Denmark