(Svenska)
.
Kundcase
Kundinloggning

Smurfit Kappa Kraftliner

Smurfit Kappa Kraftliner låter anställda och inhyrda entreprenörer sköta sin egen papperslösa tidredovisning i ProMark

Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå som är Europas största kraftliner-bruk rapporterar tid för 6 000 anställda och entreprenörer med ProMark. Systemet ger korrekta data till lönesystemet men den största fördelen är att det är så lättanvänt att alla klarar att registrera sin egen tid inklusive flex och andra avvikelser. Det är extra viktigt när man nu har ett stort antal entreprenörer inne för att bygga en ny biobränslepanna för mer än 500 miljoner.

Smurfit Kappas kraftlinerbruk startade som en nybyggd fabrik inom Assi 1962. Nu, 45 år senare, är Piteåanläggningen modernare än någonsin. Den senaste investeringen är en biobränslepanna som kommer att producera grön el. Alla som arbetar där, både anställda och entreprenörer, rapporterar sin arbetstid via pekterminaler och kortläsare som är strategiskt utplacerade över anläggningen.

Entreprenörernas faktureringsunderlag

– ProMark är så lättanvänt och ger så tillförlitliga data att vi använder det även för entreprenörer som arbetar hos oss tillfälligt. Under vissa tider har vi fler entreprenörer än anställda på området, vilket naturligtvis är en stor kostnadspost. Vi håller ordning på dem genom att de själva rapporterar tid i ProMark. Vi tar ut entreprenörernas faktureringsunderlag direkt ur systemet och talar om för dem hur mycket tid de kan ta betalt för, säger Lennart Forsberg, projektledare och systemansvarig för personaladministrativa system på Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå.

Mark Information på Smurfit Kappa Kraftliner går tillbaka nästan tio år i tiden. 1997 gick man igenom marknaden där alla intressenter inklusive fack och IT-avdelningen fick säga sitt. Valet föll på ProMark, och valet känns lika aktuellt idag. ProMark är en viktig förutsättning för att kunna driva pappersbruket med en liten organisation som hanterar löner, personal och även extern arbetskraft med full precision och kontroll och utbetalningar som görs i rätt tid.

Smurfit Kappa Kraftliner

"Vi använder tidregistreringssystemet ProMark både för våra anställda och för alla entreprenörer som arbetar för oss med investeringar och underhåll... det är mycket värt att ha koll på verklig arbetstid."

Lennart Forsberg
Projektledare och systemansvarig för personaladministrativa system på Smurfit Kappa Kraftliner


Tidrapportering som distribuerats ut organisatoriskt till den enskilde medarbetaren och geografiskt till de platser där personalen befinner sig innebär inte bara administrativa vinster för arbetsgivaren. Det speglar också en syn på medarbetarna som vuxna människor som klarar av att själva hålla reda på sin arbetstid. Det ger i sin tur ökat ansvarstagande från medarbetare och entreprenörer. Ett annat uttryck för synen på de anställda är att alla, även skiftgående kollektivanställda, har fast månadslön.  

För närvarande används ProMark endast för tidregistrering, men man är medvetna om fördelarna med att använda systemet även för jobbplanering och arbetsorder. Smurfit Kappa Kraftliner har gjort en del försök, men tvingats backa eftersom brukets nuvarande underhållssystem är gammalt. Med ett planerat nytt system för underhållsplanering så kommer ProMark även att kunna användas för att styra arbetet i fabriken.

”Vi använder tidregistreringssystemet ProMark både för våra anställda och för alla entreprenörer som arbetar för oss med investeringar och underhåll och just nu med att bygga vår nya biopanna. Investeringen är på över en halv miljard, så det är mycket värt att ha koll på verklig arbetstid. Vi ger våra underleverantörer faktureringsunderlag från ProMark, så vet både de och vi vad som skall faktureras,” uttalar Lennart Forsberg, projektledare och systemansvarig för personaladministrativa system på Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå.

Systemet

Tidsystemet ProMark från Mark Information lever i en egen miljö och har pekterminaler och kortläsare utplacerade i anläggningen överallt där anställda och entreprenörer kommer in för att arbeta. Totalt finns 13 pekskärmar och fyra vanliga PC med kortläsare. Mjukvaran är ProTime.

ProMark levererar en fil en gång per månad till Smurfit Kappa Kraftliners lönesystem HR-plus.

Lennart Forsberg, projektledare och systemansvarig för personaladministrativa system på Smurfit Kappa Kraftliner


Lättanvänt

En av de stora fördelarna med ProMark är att systemet är lättanvänt och omtyckt av användarna. Inom massa- och pappersindustrin har alla gemensamma anställningsvillkor. På Smurfit Kappa Kraftliner har alla anställda månadslön vilket innebär att det är avvikelser från normal arbetstid som fångas upp av ProMark.

Används av både anställda och entreprenörer

Smurfit Kappa Kraftliner har fattat ett innovativt beslut. Samtliga entreprenörer som arbetar med investeringsprojekt och underhåll, samt just nu med att bygga en ny biobränslepanna i jätteformat registrerar sin närvaro i ProMark. Bruket ger underlaget till leverantören och det är exakt den tiden som utgör underlag för deras fakturor och följande attest.

En av de stora fördelarna med ProMark är att systemet är lättanvänt och omtyckt av användarna

Klarar belastningstoppar

En direkt följd av att även tillfälligt arbetande entreprenörer kan registrera tid i ProMark utan föregående utbildning är att systemet kan hantera stora variationer i antalet användare utan att precisionen blir lidande och betalningarna kan alltid göras i rätt tid.

Om Smurfit Kappa Kraftliner

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå är Europas största kraftlinerbruk med kapacitet att årligen tillverka 700 000 ton. Kraftliner är ett baspapper tillverkat av ny fiber och den används för tillverkning av högklassig wellpapp.

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå ingår i Paper Division Europe i Smurfit Kappa Group. Med en omsättning på över 7 miljarder euro och med mer än 40 000 anställda, är Smurfit Kappa Group marknadsledande inom pappersbaserade förpackningar.

Pappersbruket arbetar med sexskift, d v s två överlappande treskiftssystem i produktionen. Dessutom finns dagarbetande tjänstemän och ett stort antal entreprenörer som redovisar tid vid in- och utpassering. Piteåanläggningen har ett tusental anställda under året och totalt finns cirka sex tusen personer inklusive entreprenörer inlagda i systemet.