Kundcase

Supergros

Supergros A/S: Enkel och effektiv lösning för krävande livsmedelsgrossist

SuperGros a/s är grossist till dagligvarubranschen samt kiosk- och servicebutiker. SuperGros köper in och levererar varor till kedjor som SuperBest, SPAR, Kiwi och till ett antal mindre servicebutiker knutna till kedjor som Nærkøb, Letkøb och Shell.

De primära affärsområden är inköp och logistik. SuperGros har en årlig omsättning på 16,3 miljarder danska kronor (2011) och en personalstyrka på ca. 1100 anställda vid terminaler i Vejle, Herning och Ringsted.

SuperGros är ett företag i Dagrofa Group.

Supergros

”ProMark ersatte en annan tidredovisningslösning; både en utomordentligt värdeskapande aktivitet för SuperGros, och en riktigt bra upplevelse för användarna. ProMark är en mycket användarvänlig lösning.”

Henrik Agerskov
Projektledare, SuperGros a/s


Christian Rohde och Mette Frantzen, Dagrofa / Supergros

Problem

 • Frånvaroregistrering via web för administrativ personal
 • Önskan om ett öppet system med integration till lön
 • Önskan om rapportering som kör automatisk och via mail
 • Likvärdig hantering av registreringar i hela företaget

succé kriterier

 • En organisation på ungefär 1100 och på tre platser
 • Hårdvara (LAN-Terminaler)
 • Mjukvara (ProTime)
 • Service (implementering, projektledning, styrgrupp och Hotline)
 • En nyckelfärdig lösning som stödde alla affärsbehov.

Metoder

FÖRBÄTTRINGAR

 • Nya rutiner för attest online för ökad involvering hos avdelningsledare
 • Online attestrutiner
 • Integration till löne- och HR-system
 • Full insyn i frånvaro-KPI:er genom grafisk visning av t.ex. frånvaro per avdelning

resultat

 • Betydande lyft på uppföljning av avvikelser
 • Bättre kvalitet och minskad tid för löneadministration
 • Enhetliga data för lönehantering
 • Pålitligt genomförande: 100% på omfattning och i tid – och under budget!