Kundcase

Teknos

Digitalisering i en värld av färg

Teknos är en global färgproducent som erbjuder ett brett sortiment av färger och ytbehandlingar för tillverkningsindustrin, byggbranschen och konsumenter. Företaget har egen produktion i ett antal länder, inklusive Danmark, Norge, Sverige, Finland, Polen, Tyskland och England.

Teknos grundades i 1948 och är ett av Finlands största familjeägda företag.

Idag har Teknos verksamhet i över 20 länder i Europa, Asien och USA, nästan 1 800 anställda världen över och en koncernförsäljning på cirka 384 miljoner euro under 2017.

Teknos

”Med en mycket snabb och målinriktat implementering av ProMark har vi digitaliserad våra överenskommelser, lokala avtal och processer. Det har inte bara förenklat våra arbetsflöden utan också ökad registreringarnas kvalitet och gett mer tid till andra arbetsuppgifter inom HR-avdelningen”

Gitte Larsen
HR Manger, Teknos


Teknos maling

Problem

 • För många manuella processer och för mycket manuell administration i samband med de anställdas registrering av tid
 • Oprecis registrering av frånvaro
 • Tidskrävande att svara på förfrågningar runt de manuella tidregistreringar

Succé kriterier

 • Lösning som inkluderar 200 timanställda produktionsarbetare och tjänstemän 
 • Planering av arbetstid för ungefär 60 anställda
 • Snabb implementering av lösningen

Metoder

Förbättringar

 • Automatiserad uppsamling av tid och frånvaro och därmed mer exakta registreringar
 • Färre förfrågningar från de anställda runt deras tidregistreringar 
 • Reducerad administrativ tid för ledare och HR-medarbetare

Resultat

 • Mer smidiga och enkla arbetsflöden
 • Mer tid till andra arbetsuppgifter inom HR-avdelningen
 • Besparingar i form av reducerad övertid