Kundcase

Valmont SM

Korrekta data för uppföljning av producerade timmar

Valmont SM producerar, monterar och underhåller tunga och komplexa stålkonstruktioner för ett spektrum av industrier inom vindkraftverk, olja & gas, processindustri samt transportanläggningar.

Valmont SM har både lager- och kundorderstyrd produktion på deras högteknologiska produktionsanläggning med hög flexibilitet i närheten av Aabenraa hamn i den södra delen av Danmark.

Valmont SM är en del av amerikanska Valmont Industries och har 600 anställda i Danmark och en omsättning på 664 miljoner DKK under 2017.

Valmont SM

"Med ProMark har vi fått en modern och automatiserad lösning för insamling av de anställdas arbetstider. Det har gett oss den önskade öppenhet så att vi ständigt kan spåra tid och status för order i produktion – samt justera om det behövs"

Bo Bendixen
Ekonomidirektör, Valmont SM


Stålkonstruktioner från Valmont SM

Problem

 • För många manuella processer i samband med insamlingen av arbetstid och frånvaro
 • Svårt att verifiera data
 • Ingen möjlighet till att hålla koll på status på order och tidsförbrukning

Succé kriterier

 • Fullständig lösning för 500 timanställda och 100 tjänstemän
 • Alla timanställda måste göra närvaro-, frånvaro- och jobbregistreringar, medan tjänstemän endast måste registrera frånvaro
 • Bemanningsplanering för hantering av olika skiftformer 
 • Utrullning i steg

Metoder

Förbättringar

 • Automatiserad lösning med smidigt godkännande av registreringar
 • Ökad öppenhet i jobbdata till styrning av framsteg på order i produktionen
 • Möjlighet till att skjuta fram information om order till anställda så att de kan spåra status och tidsförbrukning
 • Modern, framtidssäker lösning

Resultat

 • Snabb och aktuell registrering av tid
 • Reducerad administrativ tid
 • Effektiv planering av arbetstid
 • Data i realtid för korrekt och fullständig uppföljning av alla  producerade timmar