Kundcase

VikingGenetics

Bättre bemanningsplanering ger högre produktivitet

VikingGenetics är en av världens största och ledande företag inom tjuravel, ägd av ca. 30.000 mjölk- och köttproducenter i Sverige, Danmark och Finland.

VikingGenetics har ett effektivt avelsprogram och testar kvaliteten på ungefär 450 tjurar inom raserna Holstein, VikingRed och Jersey. 

Den årliga försäljningen uppgår till cirka 4 miljoner doser på hemma-marknaderna och till mer än 50 länder över hela världen. Dessutom erbjuder VikingGenetics insemination och rådgivning, vilket säkerställer mjölkproducenterna friska kor och maximalt resultat.

 

VikingGenetics - en av världens ledande företag inom tjuravel

"Med ProMark har vi fått en mycket bättre och enhetligare översikt över medarbetarnas arbetsmönster och övertid tvärs över gränserna. Det har gjort det möjligt att förbättra vår bemanningsplanering och uppnå ökad produktivitet – oavsett lokala arbetstidsregler och överenskommelser"

Andreas Storm
Group Business Controller, VikingGenetics
 

"Planeringen av avdelningens skift har blivit enklare och jag använder mindre tid på manuella arbetsuppgifter. Samtidigt har både jag och mina medarbetare fått en bättre överblick och kan vara mer proaktiva"

Helle Andersen
XY-Vik Lab Manager


Bättre bemanningsplanering ger högre produktivitet hos VikingGenetics

Problem

 • Manuell inmatning av tid och frånvaro
 • Ingen integration till lönesystemet
 • Ingen möjlighet att dra ut statistik om arbetstid, övertid och frånvaro
 • Tidskrävande och icke flexibel planering av arbetsskift

Projekt och succé kriterier

 • Lösningen stöder ca. 200 registranter i 3 länder
 • Integration till lönesystem för automatisk beräkning av löneunderlag
 • Transparant verktyg för planering av skift i de olika avdelningarna
 • Snabb implementering

Metoder

 • Registrering av tid och frånvaro (ProTime) via surfplattor (ProPC)
 • Automatiska påminnelser vid saknade kvittens och godkännanden (ProNotify)
 • Integration till lönesystem
 • Online bemanningsplanering (ProRoster)
 • Webbportal för ledning och administration (ProPortal)

FÖRBÄTTRINGAR

 • Online rapportering av tid och frånvaro minskar manuella inmatningar och sparar tid
 • Bättre och konsekvent överblick över arbetstid och övertid över gränserna ger validerade uppgifter för beslut och uppföljning
 • Effektiv bemanningsplanering – även vid avvikelser – med färre manuella arbetsflöden

resultat

 • Korrekt databas för löneutbetalning i en automatiserad process
 • Minskning av övertidskostnader genom bättre bemanningsplanering
 • Högre produktivitet