Livsmedel

Det bästa sättet att minimera säsongsmässig variationer

Säsongsbetingade fluktuationer i efterfrågan och en kraftigt konkurrenspräglad miljö tvingar ofta livsmedelsindustrin att reagera snabbt. Till detta kommer de allt mer krävande konsumenterna som gör servicenivån till en nyckelparameter. Följ kundens krav – eller förlora den.

Den tid då strategin enbart gick ut på att konkurrera med priset är sedan länge förbi. Inkluderar man parametrar som stigande energi- och livsmedelspriser, ständigt lägre marginaler och ökad konkurrens från internet blir det hela garanterat inte enklare. Därför är den viktigaste konkurrensparametern effektiv resursanvändning.

Med produktion dygnet runt och ständigt strängare krav på branschen har man inte råd att ta chanser. Produktionen ska köra optimalt och kvaliteten ska vara helt i topp. Det behövs insikt och kontroll – i realtid, hela tiden.

ProMark – Mark Informations Workforce Management-lösning – säkerställer synlighet i bemanningen, status på arbetsprocesser och överblick över hur utrustningen fungerar – allt i realtid. Dessutom ger det överblick och sammanhang mellan produktion och logistik. Därför är ProMark det givna valet som säkerställer att minutiös planering och hög flexibilitet uppgår i en högre enhet.

Fördelar är att ProMark:

Arbetar i realtid Med ProMark kan du omedelbart göra justeringar av planerna för en optimal och flexibel användning av personal, maskiner och material – allt i realtid
Förbättrar kvaliteten ProMark levererar snabba och användbara kvalitetsdata i realtid som säkerställer att du kontinuerligt kan förbättra processer och reducera spill, avvikelser och fel. Det minimerar risken för sena leveranser och minskar onödig resursanvändning
Är användarvänligt ProMark utmärker sig genom att vara enkelt att konfigurera och användarvänligt i daglig drift, med avancerade användningsmöjligheter
Minimerar administrativa kostnader, manuella processer och fel ProMark registrerar i realtid och online-valideringen skyddar mot inmatningsfel och reducerar manuella processer
Ger en detaljerad överblick ProMark tillhandahåller ett gediget och faktabaserat beslutsunderlag som presenterar en fullständig överblick över produktionsprocesser och bemanning
Skapar ökad produktivitet ProMark ger möjlighet att analysera realtidsdata så att mätning av produktivitet och besparingar kan fastställas. Då blir det lätt att se var produktiviteten kan ökas
Säkerställer en korrekt lön ProMark registrerar arbetstid, frånvaro samt avvikelseorsaker och inhämtar information från gällande kollektivavtal och lokala avtal så att rätt lön kan utbetalas. Det reducerar tidsåtgången vid lönehanteringen och ger full överblick över frånvaro och orsaken till denna
Ger bättre kontroll med lagerstatus Aktuell och exakt information om lagerstatus ger effektiv och billigare logistik
Ger mindre spill Precis uppföljning av förbrukning och spill identifierar problem och reducerar deras frekvens