Logistik & transport

Exakt data för effektiv och flexibel planering

Exact data for effektiv planering inom logostik og transportKonkurrensen inom logistik och transport är tuff. Fluktuerande efterfrågan och ökande krav om kortare leveranstider, leverans i tid och hög service är bara några av de utmaningar som företagen står inför.

Det kräver överblick och detaljerad planering att driva ett företag som kör 24 timar om dygnet – kanske på flera ställen – och administrera ett stort antal timbetalda anställda med varierande arbetstider.

IT – vägen till ökad effektivitet

Ökad användning av IT är en förutsättning för att öka effektiviteten och lönsamheten. Minimering av omständliga, manuella arbetsprocesser till fördel för digitaliserade, mobila och användarvänliga lösningar är några av de initiativ företag bör fokusera på.

Vår ProMark Workforce Management-lösning säkerställer den nödvändiga synligheten i bemanningen för att kunna planera rätt resurser, i rätt tid och för rätt uppdrag – och samtidigt säkerställa att de anställda avlönas korrekt.

Med realtidsdata får ni exakt och pålitlig information om status på aktiviteter och resurs. Detta ger ett gedigen och faktabaserat underlag, som hjälpar dig att fatta riktiga operativa beslut. ProMark ger sålunda den nödvändiga insikten för att effektivisera användningen av tid och resurser, reagera snabbt på möjliga förändringar och uppnå besparingar.

Växla upp med ProMark

ProMark kan hjälpa dig och ditt företag på vägen fram mot ökad effektivitet. Fördelarna med ProMark är bland annat:

  • Exakt översikt över status och resurser i realtid ger ett gediget och faktabaserat beslutsunderlag 
  • Bättra utnyttjande av de anställdas arbetstid genom effektiv bemanningsplanering – också vid avvikelser
  • Skapar synlighet omkring icke-produktiva timmar med möjlighet för optimering
  • Minskar fel genom att ta bort manuella rutiner
  • Sparar tid på kontroller av de anställdas närvaro och frånvaro
  • Säkerställer korrekt lön inklusive beräkning av övertid, skifttillägg med mer
  • Kort implementeringstid som ger en snabb avkastning på investeringen