Service

Vi säkerställer en hög servicenivå för dina kunder

Serviceföretag lever av en enda sak – nöjda kunder. Förut kunde man konkurrera enbart med priset, men den tiden är sedan länge förbi. Nöjda kunder fås endast genom fokus på en hög servicenivå och i dagens Sverige går nöjda kunder efter den ultimata serviceupplevelsen. God service är den absolut största konkurrensparametern. God service kommer i slutänden från medarbetarna, men förutsättningarna är dokumentation av driften, användarvänlighet och säkerställande av att det finns tillräckligt med personal vid rätt tidpunkter. Framgång är inte bara avhängigt av kvaliteten på den service du ger dina kunder, utan även av hur du levererar den upplevelse de inte bara förväntar sig, utan faktiskt efterfrågar.

Hos Mark Information har vi utvecklat verktyg som möjliggör en stark kundorientering och som samtidigt kan hantera de utmaningar som följer med planering av en behovsstyrd personalstyrka. ProMark – Mark Informations Workforce Management-lösning – säkerställer synlighet i bemanningen, status på arbetsprocesser, breddar tillgängligheten och ökar servicenivån utan att åsidosätta medarbetarnas intressen. ProMark levererar den nödvändiga operativa överblicken i realtid så att du vet att rätt personer är på rätt ställe.

Fördelarna är att ProMark

Arbetar i realtid Med ProMark får du ett flexibelt system som möjliggör optimal planering av resurser och som samtidigt dokumenterar vad det kostar i personal
Dokumenterar driften ProMark registrerar arbetstid, frånvaro och avvikelseorsaker. Det gör det lätt att hantera olika skift
Säkerställer en korrekt lön ProMark sänker lönekostnaderna genom att automatisera manuella, felbehäftade tidregistrerings- och lönesystem och inhämtar information från gällande kollektivavtal, NemRefusion, och lokala överenskommelser som garanterar att rätt lön kan utbetalas
Är användarvänlig ProMark utmärker sig genom att vara enkelt att konfigurera och användarvänligt i daglig drift. All dialog mellan användare och systemet sker i klartext. Automatisk hantering av instruktioner säkerställer snabb inlärning och minimerar antalet kostsamma fel
Sparar tid på kontroller ProMark registrerar ”in-/utstämpling”. Det betyder att du sparar tid på kontroller samtidigt som säkerheten för alla som vistas på företaget ökar. Det frigör tid för viktigare saker
Ökar produktiviteten ProMark mäter vilka arbetstimmar som skapar värde. Det gör det lätt att se var produktiviteten kan ökas
Ger en detaljerad överblick ProMark tillhandahåller ett gediget och faktabaserat beslutsunderlag som automatiskt presenterar en fullständig överblick. Det betyder sparad tid till kontroll och en snabbare överblick över var det kan löna sig att lägga fokus