(Svenska)
.
Kundinloggning

Kundsupport

Stöd som underlättar den daglige driften

Många företag är normalt sett beroende av ett fåtal nyckelpersoner på IT- och HR-avdelningarna som kan sköta den löpande driften, uppsättningen och underhållet av ProMark. Det betyder inte bara att företaget är mycket sårbart, men även att medarbetarna fortlöpande ska hålla sina kunskaper om ProMark uppdaterade. Därför erbjuder vi olika tjänster som kan underlätta den dagliga driften av ProMark hos er.

Lär mer om våra tjänster:

  • Customer Care: Den dagliga kontaktpunkt som tar hand om kundförfrågningar
  • Konsulttjänster: Få hjälp med mer avancerade arbetsuppgifter och ändringar i lösningen
  • SuperanvändarService: Låt oss ta hand om de dagliga superanvändar-/administratörsuppgifter i ProMark
  • HardwareService: Hyr era terminaler och läsare och få full service på utrustningen