Kundsupport

Stöd som ökar värdet av ProMark och underlättar den dagliga driften

Många företag är normalt sett beroende av ett fåtal nyckelpersoner på IT- och HR-avdelningarna som kan sköta den löpande driften, uppsättningen och underhållet av ProMark. Det betyder inte bara att företaget är mycket sårbart, men även att medarbetarna fortlöpande ska hålla sina kunskaper om ProMark uppdaterade. Därför erbjuder vi olika tjänster som bidrar till att säkerställa högsta möjliga avkastningen av er ProMark-installation och underlättar den dagliga driften hos er.

Lär mer om våra tjänster:

  • Customer Care: Den dagliga kontaktpunkt som tar hand om kundförfrågningar
  • Konsulttjänster: Sparring i förhållande till optimering och modernisering av ProMark samt hjälp med mer avancerade arbetsuppgifter och ändringar i lösningen
  • SuperanvändarService: Låt oss ta hand om de dagliga superanvändar-/administratörsuppgifter i ProMark
  • HardwareService: Hyr era terminaler och läsare och få full service på utrustningen