(Svenska)
.

ProMark support och underhåll

Customer Care – kundens dagliga kontaktpunkt

Customer Care - professionel hotlinesupportCustomer Care är den dagliga kontaktpunkt som tar hand om kundförfrågningar från vår kundportal, telefon eller via e-post och ger professionellt stöd till våra kunder vid problem med uppsättning och användning av ProMark.

Snabb problemidentifiering och lösning i fokus

Customer Care prioriterar snabb problemidentifiering och lösning.

Vi kategoriserar därför – i samarbete med kunden – den rapporterade händelsen efter fördefinierade servicenivåer som återspeglar hur affärskritisk en snabb lösning är och hur starkt kunden påverkas.

Lösningar ges antingen genom användarvägledning eller ändring i uppsättningarna i ProMark – eller i vissa fall genom att programmera hot fixar som korrigerar kritiska fel, innan de ingår i en ny officiell version som innehåller lösningen på problemet.

Maximal avkastning på ProMark-lösningen

Customer Care och kundens underhållsavtal hjälper till att dra alla fördelar av investeringen i ProMark:

  • Stöd när det behövs - i första hand under normal kontorstid på vardagar, men även på natten, på helger och helgdagar vid behov (specialpris)
  • Fjärrsupport, där vi har tillgång till kundens system och kan snabbt lösa problem medan kunden övervakar arbetet
  • kompetenta konsulter med djup kunskap om ProMark och en hög grad av professionalism
  • Avtalsenliga priser på konsulttjänster såsom utbildning och uppgradering

Det är även möjligt att köpa ett utökat servicenivåavtal (SLA) som ger snabbare svarstider för identifiering av problem i ProMark (t.ex. i samband med lönekörning).

Läs mer om Customer Care och ProMark support och underhåll.