Customer Success-planer

ProMark support, underhåll och servicenivåer

Customer Success-planer: ProMark support, underhåll och servicenivåer

Customer Care är alla kunders dagliga kontaktpunkt som hanterar alla produktrelaterade förfrågningar och ger professionell support när ni har utmaningar med konfiguration och drift av ProMark.

Customer Care erbjuder fjärrsupport som gör det möjligt för oss att komma åt ditt system och snabbt lösa problem medan du övervakar arbetet.

TVÅ OLIKA CUSTOMER SUCCESS-PLANER

Vi kommer alltid att prioritera snabb problemidentifiering och lösning. Som kund kan ni välja mellan 2 olika Customer Success-planer: Standard eller Premium så att ni får rätt nivå av stöd i förhållande till era behov. Er Customer Success-plan ger dessutom möjlighet till tilläggstjänster och servicenivåer så att ni får ut det optimala av er ProMark-lösning.

Tabell över tjänster i Customer Success-planer

Med en Customer Success-plan får ni också regelbunden tillgång till nya mjukvaruversioner och korrigering av kritiska fel i programvara eller uppsättning.

Alla ProMark 365 Cloud-lösningar uppgraderas minst en gång om året för att säkerställa att ni alltid har en supporterad version av ProMark och kan utnyttja de nya möjligheterna som löpande erbjuds i ProMark.

Maximal avkastning på ProMark-lösningen

Customer Care och er Customer Success-plan hjälper till att optimera er investering i ProMark:

  • Stöd när det behövs - i första hand under normal kontorstid på vardagar, men även på natten, på helger och helgdagar vid behov (specialpris)
  • Fjärrsupport, där vi har tillgång till kundens system och kan snabbt lösa problem medan kunden övervakar arbetet
  • Tillgång till kompetenta konsulter med djup kunskap om ProMark och en hög grad av professionalism

Läs mer i produktbladet om våra Customer Success-planer.

Du hittar fler detaljer om villkor, servicenivåer och svarstider på vår kundportal.