HardwareService

Lämna hantering och support av terminaler till oss

HardwareService - lämna hantering och support av terminaler till oss

Som företag är ni beroende av att er IT-utrustning alltid fungerar. Därför erbjuder vi nu ett HardwareService-avtal som omfattar hyra, drift, övervakning och reparation av terminaler och läsare för ProMark.

Vi erbjuder med andra ord Hardware as a Service.

Hardware as a Service

Med vår HardwareService undviker ni att behöva investera i nya terminaler. Dessutom slipper ni svårigheten med själv att övervaka och hålla terminalerna igång.

Vi övervakar utrustningen via fjärråtkomst och kan då klara de flesta utmaningar. Om det uppstår problem med era terminaler säkerställer vi att terminalerna kommer igång igen. HardwareService-avtalet förutsätter därför att vi har permanent tillgång till er ProMark-miljö så att vi online kan tillgå terminaler och ProMark-servern.

SÄKER DRIFT OCH TILLFÖRLITLIGARE IT-BUDGET

Ett avtal om HardwareService ger er en rad fördelar:

  • Ingen initial investering i nya terminaler
  • Fasta driftskostnader så att ni undviker oförutsedda kostnader för reparation och reservdelar
  • Spara tid på övervakning och support av terminaler och läsare
  • Snabb avhjälpande av kraschar och tillgång till reservdelar
  • Ökad trygghet i den dagliga driften

Med vår HardwareService kan ni optimera företagets investering i ProMark.