Konsulttjänster

Sparringpartners som skapar optimalt affärsvärde av ProMark genom kontinuerlig optimering

Våra erfarna konsulter är viktiga sparringpartners när det handlar om att skapa ännu större värde av ProMark i er verksamhet.

Genom att kombinera vår djupa kunskap om ProMark och förståelse för er verksamhet kan konsulterna vägleda er i hur ni kan optimera användningen av ProMark samt ge råd om möjligheter ni ännu inte har använt. Konsulterna hjälper med att säkerställa effektiva processer genom att:

  • Hålla er uppdaterade på ny funktionalitet som kan gynna ert företag
  • Introducera er till nya moduler som kan skapa ytterligare värde – och hjälpa till med uppsättning och utbildning
  • Sparra med er om utveckling av ny funktionalitet för att uppfylla nya krav och behov

Er guide på moderniseringsresan

Konsulterna är också värdefulla samarbetspartners när det gäller att modernisera och framtidssäkra er ProMark-plattform. De kan bland annat ge råd om:

  • Att flytta lösningen till molnet
  • Integration till era affärssystem
  • IT-säkerhet och efterlevnadsaspekter

Hjälp till mer avancerade uppsättningar och ändringar

Äntligen kan konsulterna också hjälpa till med mer avancerade uppsättningar och ändringar som t.ex.:

  • Större eller mera avancerade justeringar i uppsättningen t.ex. vid ändrade avtal eller uppsättning av nya dagprofiler
  • Utbildning av nya superanvändare
  • Konfiguration av nya rapporter och evt. integration till t.ex. Business Intelligence-lösning

Alla konsulttjänster faktureras separat. Tjänster kan avtalas ad hoc eller vara ett fast avtal – och utföras som fjärrsupport eller på er plats när det behövs.

De olika konsulttjänster gör att ni kan optimera användningen av ProMark i takt med att er organisation förändras så att ni alltid har en välfungerande lösning.