SuperanvändarService

Låt oss vara din ProMark-superanvändare

Låt Mark Information vara din ProMark-superanvändareMånga företag är som regel beroende av ett fåtal nyckelpersoner som kan sköta den löpande uppsättningen och underhållet av ProMark och styra löneförberedelserna så att dataunderlaget för löneberäkningen överförs till lönesystemet på avtalade tidpunkter. Det är både tidskrävande och ökar sårbarheten i organisationen i samband t.ex. med sjukdom, semester och när medarbetare slutar.

Med SuperanvändarService övertar vi rollen som er superanvändare i ProMark och optimerar den dagliga driften av ProMark.

HR-avdelningens förlängda arm

Som superanvändare ansvarar Mark Information för att underhålla grunddata, profiler och konton för företagets medarbetare och löpande underhåll av den befintliga uppsättningen av ProMark.

Uppgifterna omfattar till exempel:

 • Underhåll av:
  – Nya medarbetare och medarbetare som slutar
  – Löne- och frånvarokonto
  – Tillägg
  – Övertid
  – Godkännandeprocesser
 • Styrning av löneförberedelserna så att dataunderlaget för beräkning av lön överförs till lönesystemet
 • Användarhantering, så att medarbetare får relevant behörighet i förhållande till deras användarprofil
 • Intern distribution av rapporter

Kontinuerlig drift och mer tid till kärnverksamhet

Det finns flera fördelar med att överlåta funktionen som superanvändare till oss:

 • Mindre sårbarhet i organisationen i samband med frånvaro
 • Mer tid som kan ägnas åt att lägga fokus på företagets kärnverksamhet och stötta andra uppgifter och processer som skapar större mervärde
 • Minimera risk för fel genom att låta konsulter med uppdaterade kunskaper om produkten och en hög grad av professionalism hantera företagets ProMark-lösning
 • Ekonomiska besparingar

SuperanvändarService kan därmed bidra till att skapa ett optimalt utnyttjande av er investering i ProMark.

Ladda ner produktblad och läs mer om vår SuperanvändarService.