CSR-policy

Vi är en del av Global CompactPå Mark Information strävar vi efter att minska vår negativa inverkan på miljö och klimat. Som en del av vår hållbarhetspolitik har vi anslutit oss till FN’s Global Compact och Global Compact Network Denmark – som är respektive världens största initiativ för ansvarsfullt företag och Danmarks största nätverk för ansvariga företag.

Genom anslutningen förbinder vi oss att arbeta med Global Compacts 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption samt med de 17 världsmål.

Åtgärder som minimerar vår miljöpåverkan

I vår dagliga verksamhet fokuserar vi också på att minimera vår miljöpåverkan där det är möjligt t.ex. i förhållande till våra reseaktiviteter, val av hostingleverantörer och i den dagliga driften av vårt huvudkontor.

Specifikt har vi infört dessa åtgärder:

  • Samarbete med hotellplattformen Goodwings
  • Avfallssortering i papper, kartong, metall, batterier, elektronik, burkar, flaskor etc.
  • Minimal utskrift och pappersförbrukning
  • Kallvattenkranar med och utan kolsyra för att minimera mängden burkar och flaskor
  • Ekologiskt kaffe från en mindre leverantör med fokus på hållbarhet
  • Byt till fjärrvärme på vårt huvudkontor