Nyckeltal

Nyckeltal

2021 2020 2019 2018 2017
Omsättning (i tusen DKK) 66 629 62 710 62 099 59 051

58 086

EBITDA 6 839 10 883 9 647 6 658

5 507

Årets resultat 2 541 5 460 5 037 3 316

2 836

Medarbetare 56 52 49 49

48

Avkastning på egenkapital 6,4% 15,8% 14,2% 9,5%

8,30%

Soliditet 58,6% 53,4% 60,6% 55,5%

55,34%