(Svenska)
.
Kundinloggning

Nyckeltal

Nyckeltal 2015 – 2019
 

Nyckeltal

2019 2018 2017 2016 2015
Omsättning (i tusen DKK) 62 099 59 051

58 086

57 312

57 128

EBITDA 9 647 6 658

5 507

6 931

7 469

Årets resultat 5 037 3 316

2 836

3 750

3 771

Medarbetare 49 49

48

45

42

Avkastning på egenkapital 14,2% 9,5%

8,30%

11,30%

12,1%

Soliditet 60,6% 55,5%

55,34%

62,86%

61,3%