(Svenska)
.
Kundinloggning

Nyckeltal

Nyckeltal 2013 – 2017
 

Nyckeltal

2017 2016 2015

2014

2013

Omsättning (i tusen DKK)

58 086

57 312

57 128

56 439

54 460

EBITDA

5 507

6 931

7 469

6 980

9 354

Årets resultat

3 870

3 750

3 771

3 386

4 591

Medarbetare

48

45

42

41

38

EBITDA-marginal

9,48%

12,09%

13,07%

12,4%

17,2%

Avkastning på egenkapital

8,30%

11,30%

12,1%

12,0%

17,6%

Soliditet

55,34%

62,86%

61,3%

57,4%

50,8%