(Svenska)
.
Kundinloggning

Nyckeltal

Nyckeltal 2014 – 2018
 

Nyckeltal

2018 2017 2016 2015

2014

Omsättning (i tusen DKK) 59 051

58 086

57 312

57 128

56 439

EBITDA 6 658

5 507

6 931

7 469

6 980

Årets resultat 3 316

2 836

3 750

3 771

3 386

Medarbetare 49

48

45

42

41

EBITDA-marginal 11,3%

9,48%

12,09%

13,07%

12,4%

Avkastning på egenkapital 9,5%

8,30%

11,30%

12,1%

12,0%

Soliditet 55,5%

55,34%

62,86%

61,3%

57,4%