(Svenska)
.
Kundinloggning

Om oss

Det hela började med en idé. En idé om att det måste finnas enklare, smartare och snabbare sätt för ett företag att anpassa användningen av resurser.

Den idén har vi på Mark Information utvecklat och förfinat i mer än 35 år, och resultatet är att vi idag är ett av branschens mest innovativa programföretag inom Workforce Management.

Vi koncentrerar oss på att utveckla system som är enkla att konfigurera och användarvänliga i daglig drift, men samtidigt avancerade vad gäller möjligheter. Nyckelparametrarna är effektivitet, precision, smidighet, lönsamhet och optimering – och givetvis sker det hela i realtid med hjälp av intuitiva och användarvänliga lösningar, bäst lämpad för företag och organisationer +100 anställda.

Mark Informations Workforce Management-lösning, ProMark, är verktyget som gör det möjligt för kunderna att planera rätt resurser, i rätt tid och för rätt jobb, samt säkerställa att resurserna avlönas korrekt och på det mest effektiva sättet. För vi vet att pålitliga uppgifter i realtid helt avgörande för att övervaka, justera och optimera affärskritiska processer på alla företag.

Pålitlig information i realtid stärker både beslutsunderlaget och bidrar till operativa fördelar. Så är det på de flesta företag. Våra unika Workforce Management-lösningar skapar snabbt värde för företaget genom att integrera till ERP-system och lönesystem och skapa realtidsdata över företagets förbrukning av tid och resurser.

ProMark är moduluppbyggd, och företagen kan därför välja vilka delar som skapar störst värde för dem:

Workforce Management
 

TID OCH FRÅNVARORegistrerar arbetstid, frånvaro samt avvikelseorsaker och inhämtar information från aktuella kollektivavtal och lokala avtal så att rätt lön kan utbetalas

JOBB OCH AKTIVITET: Jobb-, projekt- och processregistrering förädlar ERP-data för uppföljning av produktionsresurser och produktivitet

BUSINESS INTELLIGENCE: Ger verktyg för analys av realtidsinformation och historisk information för att mäta produktivitet, frånvaro och besparingar

PLANERING: Planerar och bemannar så att företaget kan utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt

GRÄNSSNITT: Åtkomst kan fås via smartphones, portal och terminaler för insamling, förfrågningar och godkännanden av tids-, jobb- och aktivitetsdata

INTEGRATION: Standardintegration med löne-, personal- och ERP-system leder till besparingar via automatisering av administrativa processer

TJÄNSTER: Kundtjänst, superanvändarservice, privat moln, applikationsförvaltning och hårdvaruservice som underlättar den dagliga driften av ProMark

ProMark ger med andra ord företaget ett gediget och faktabaserat beslutsunderlag och förbättrar samtidigt möjligheten att reagera snabbare på förändringar i efterfrågan eller kapacitet. Denna egenskap har gjort att företag som Arla Foods, Carlsberg, Lantmännen och Rockwool har valt Mark Information för att effektivisera sina processer. Faktiskt har vi med tiden hjälpt över 1 000 kunder att effektivisera deras processer och uppnå stora besparingar.