Quickguide: 10 goda skäl till att välja ProMark till MS D365FO

Läs varför ProMark är ett optimalt komplement till D365FO

Många Microsoft Dynamics AX-kunder har ofta specialutvecklade lösningar för att stödja alla företagets processer. Särskilt när det gäller att kunna hantera medarbetarnas tid och frånvaro.

Detta ger kunderna – och deras Microsoft-partner – en stor utmaning när det ska uppgraderas till Microsoft Dynamics 365 for Finance & Operations. Microsoft stöder inte längre AX4.0 eller AX2009, och slutar att stödja AX2012 under 2021.

10 goda skäl till att välja ProMark Workforce Management till D365FO

Som Microsoft-partner måste du kunna supportera dina kunder inom de komplexa tids-, frånvaro- och aktivitetsprocesserna! Det betyder att de befintliga specialutvecklade lösningar måste anpassas till D365-plattformen och läggas på AppSource där du kontinuerligt måste uppdatera dem.

Men det finns ett alternativ! Ni kan välja en best-of-breed-lösning, som redan finns på AppSource.

best-of-breed-lösning – redan på AppSource

ProMark är en komplett Workforce Management-lösning, som stöder registrering av tid, frånvaro och jobb/aktivitet samt personalplanering. Med moderna användargränssnitt kan ProMark vara front-end och främja enkel och intuitiv registrering samt validering av data.

ProMark har dokumenterad integration med Dynamics 365 FO, Dynamics AX, Dynamics 365 BC, Dynamics NAV och Office 365 samt ett brett spektrum av HR- och lönesystem – och kan därmed vara en del av ett helt optimerat processflöde. Helt utan kundspecifik programmering!

Erhåll 10 goda skäl till varför ProMark är ett optimalt komplement till D365FO.