Value-added resellers (VARs)

Partnerskap för gemensam framgång

ProMark är en specialiserad Workforce Management lösning. Därför er våra partners viktiga för oss, och vi arbetar med ett antal partners inom olika områden. Utgångspunkten är alltid att skapa ökade affärsnytta för våra gemensamma kunder och maximera avkastningen på deras IT-investeringar genom moderna användarupplevelser och processer.

HR/Lön Microsoft SAP