(Svenska)
.
Kundinloggning

ProMark – Workforce Management programvara

ProMark Workforce Management programvara för tidrapportering, produktionsplanering och tidredovisning med digital stämpelklocka

Med ProMark väljer din verksamhet den professionella lösningen som bereder vägen till förbättrad produktivitet i hela organisationen. Samtidigt digitaliseras och effektiviseras administrationen kring tidsregistrerings- och löneberäkningsprocesserna i relation till lagar och avtal, inklusive lokala överenskommelser. ProMark är främst lämpad för företag och organisationer av +100 anställda.

I denna video kan du ta del av hur en investering i ProMark Workforce Management programvara möjliggör konkreta fördelar för din verksamhet:

  • HR- och löneadministration samt Shared Service Centers
  • Mellanchefer som till exempel avdelningschefer och arbetsledare i produktion
  • Ekonomichefer och andra toppchefer
  • Medarbetare på alla typer av anställning med olika typer av anställningsvillkor


 

ProMark är moduluppbyggd, och företagen kan därför välja vilka delar som skapar störst värde för dem:

Workforce Management
 

TIDREDOVISNINGRegistrering av arbetstid och avvikelsesorsaker validerat mot regelverk och kollektivavtal för att skapa rätt löneunderlag

FRÅNVAROHANTERING: Avancerad hantering av upparbetning, förbrukning och överföring av semester. Sjukhantering med riktig kontering och arbetsflöden till uppföljning och analys

JOBB OCH AKTIVITET: Registrering av de anställdas aktiviteter (jobb, projekt eller process) förädlar ERP-data för uppföljning av resurser och produktivitet samt efterkalkyl

PLANERING: Skift- och bemanningsplanering för effektiv beläggning av företagets resurser – även vid avvikelser

GRÄNSSNITT: Smartphones, portal och terminaler för registrering, överblick och attest

INTEGRATION: Standardintegration med löne-, personal- och ERP-system säkerställer överföring av data

BUSINESS INTELLIGENCE: Rapporter och analys av data för mätning av produktivitet, frånvaro och besparingar

TJÄNSTER: Kundtjänst, superanvändarservice, molntjänst, applikationsförvaltning och hårdvaruservice som under-
lättar den dagliga driften av ProMark

ProMark ger med andra ord företaget ett gediget och faktabaserat beslutsunderlag och förbättrar samtidigt möjligheten att reagera snabbare på förändringar i efterfrågan eller kapacitet. Denna egenskap har gjort att företag som Arla Foods, Carlsberg, Lantmännen och Rockwool har valt Mark Information för att effektivisera sina processer. Faktiskt har vi med tiden hjälpt över 1 000 kunder att effektivisera deras processer och uppnå stora besparingar.