ProMark – Workforce Management programvara

ProMark Workforce Management programvara för tidrapportering, produktionsplanering och tidredovisning med digitala användargränssnitt

Med ProMark väljer din verksamhet den professionella lösningen som bereder vägen till förbättrad produktivitet i hela organisationen. Samtidigt digitaliseras och effektiviseras administrationen kring tidsregistrerings- och löneberäkningsprocesserna i relation till lagar och avtal, inklusive lokala överenskommelser. ProMark är främst lämpad för företag och organisationer av +100 anställda.

En investering i ProMark Workforce Management programvara möjliggör konkreta fördelar för din verksamhet:

  • HR- och löneadministration samt Shared Service Centers
  • Mellanchefer som till exempel avdelningschefer och arbetsledare i produktion
  • Ekonomichefer och andra toppchefer
  • Medarbetare på alla typer av anställning med olika typer av anställningsvillkor

Välj modulerna som skapar det bästa värdet

ProMark är utvecklat med den senaste tekniken på marknaden och finns som moln- och on-prem-lösning. Detta gör att ditt företag kan välja det driftsätt som passar bäst.

ProMark är moduluppbyggd, och företagen kan därför välja vilka delar som skapar störst värde för dem:

Produktsvit i ProMark Workforce Management
 

TIDREDOVISNINGExakt registrering av arbetstid och frånvaro validerat mot regelverk och kollektivavtal för att skapa rätt löneunderlag

FRÅNVAROHANTERING: Avancerad hantering av upparbetning, förbrukning och överföring av semester. Sjukhantering med riktig kontering och arbetsflöden till uppföljning och analys

JOBB & AKTIVITET: Registrering av de anställdas aktiviteter (jobb, projekt eller process) förädlar ERP-data för uppföljning av leveranser och kostnader samt efterkalkyl

PLANERING: Bemannings- och schemaplanering för effektiv beläggning av företagets resurser – även vid avvikelser

GRÄNSSNITT: Webbportal, mobilapp och terminaler för registrering, överblick och attest

INTEGRATIONER: Moderna, säkra API-baserade integrationer för lön/HR/ERP säkerställer överföring av viktiga data och användarupplevelser

ANALYS: Rapporter och Business Intelligence för analys av data från alla delar av ProMark för faktabaserade beslut och ökad effektivitet

DRIFTSMODELL: Public cloud som standard. Möjlighet för private cloud eller on-premise enligt kundens önskemål

ProMark ger företaget ett gediget och faktabaserat beslutsunderlag och förbättrar samtidigt möjligheten att reagera snabbare på förändringar i efterfrågan eller kapacitet. Denna egenskap har gjort att företag som Arla Foods, Carlsberg, Lantmännen och Rockwool har valt Mark Information för att effektivisera sina processer. Faktiskt har vi med tiden hjälpt över 1 000 kunder att effektivisera deras processer och uppnå stora besparingar.

HUR SER BUSINESS CASEN UT FÖR ER?

Vill du veta om det är en bra business case att få bättre kontroll på tid, lön, frånvaro och bemanning på ditt företag? Gör en snabb beräkning av potentialen i att implementera ProMark med vår Business Impact Assessment.

Testet tar bara 2-3 minuter att besvara och ger svar på:

  • Hur stor är din investering?
  • Hur mycket kan ni spara?
  • Hur snabbt kan ni räkna hem investeringen?

Genomför vår Business Impact Assessment test