(Svenska)
.
Kundinloggning

ProMark – Workforce Management programvara

ProMark Workforce Management programvara för tidrapportering, produktionsplanering och tidredovisning med digital stämpelklocka

Med ProMark väljer din verksamhet den professionella lösningen som bereder vägen till förbättrad produktivitet i hela organisationen. Samtidigt digitaliseras och effektiviseras administrationen kring tidsregistrerings- och löneberäkningsprocesserna i relation till lagar och avtal, inklusive lokala överenskommelser. ProMark är främst lämpad för företag och organisationer av +100 anställda.

I denna video kan du ta del av hur en investering i ProMark Workforce Management programvara möjliggör konkreta fördelar för din verksamhet:

  • HR- och löneadministration samt Shared Service Centers
  • Mellanchefer som till exempel avdelningschefer och arbetsledare i produktion
  • Ekonomichefer och andra toppchefer
  • Medarbetare på alla typer av anställning med olika typer av anställningsvillkor