Användargränssnitt för ProMark

ANVÄNDARGRÄNSSNITT FÖR ALLA BEHOV

ProMark samlar in data från många håll. Oavsett om företaget väljer att samla in data via smarta telefoner, portal och/eller terminaler får de anställda ett enkelt och intuitivt verktyg som underlättar registrering av tid och ger tillgång till översikt över olika personliga saldon och attest.

Läs mer om vad de enskilda användargränssnitten kan erbjuda:

  • ProMobile: App för effektiv registrering och självbetjäning på smarta telefoner
  • ProPortal: Det webbaserade gränssnittet till ProMark
  • ProPC: Den mobila arbetsplatsen för Windows pc eller surfplatta
  • ProTerminal Kaba: Robusta registreringsterminaler – också för hårda eller våta miljö 
  • ID-media: Elektroniska media för identifikation av medarbetarna
  • Passerkontroll: Elektroniskt passersystem och dörradministration

Användargränssnitten kan kombineras så att företagen kan välja den bästa användarupplevelsen för alla medarbetargrupper.