Förenklad datainsamling genom användning av biometri

Spara tid och pengar med ett modernt system för ditt företags tidredovisning med biometri

I samband med datainsamling, är det ofta en fördel att använda elektroniska ID-media såsom biometri för att hjälpa till med registreringen av data. Det kan vara både närvarotider och jobbregistreringar.

Företaget får därmed en effektiv datainsamling och säker id-hantering. I förbindelse med passerkontroll är det ett naturligt val.

Du kan kombinera fingeravtrycksläsare med en webbportal eller touch-terminal, så att de anställda enkelt registrerar sin närvaro när de kommer till arbetet.

Administrationstid sparas genom att tillåta tidregistrering i kombination med biometri. Detta innebär korrekt datainsamling och minskade manuella fel, och det utesluter även möjligheten till manipulation av registreringar.

Biometri - säker identifiering och datainsamlingGenom att kombinera biometri och datainsamling för tidredovisning eller passerkontroll säkrar du:

  • Säkerställande av lönehantering i fullständig harmoni med dina övriga IT-system
  • Spårbarhet och korrekt identifiering och därmed förenklad lönehantering för alla anställda
  • Optimering av produktiviteten genom att minska manuell och tidsödande administration vilket frigör tid för mer värdeskapande verksamhet

Vill du göra det samma som de mer än 300 000 som dagligen använder ProMark?

Vår lösning är automatiserad och extremt enkel att använda. Vi erbjuder en högkvalitativ produkt som gör att du kan fatta bättre beslut.

Mark Information har över 35 års erfarenhet av system för identitetshantering. ProMarks moduler ger översikt och enklare datainsamling med hjälp av biometri.