ID-media för ProTerminal och ProAccess

I samband med driftsättning av ett system som ProMark är det ofta en fördel att använda elektroniska hjälpmedel vid själva registreringen. Det kan vara arbetstider eller jobbregistrering som ska utföras snabbt och enkelt. I samband med passagekontroll är det ett naturligt val.

De olika ID-hjälpmedel som finns på marknaden har alla sina för- och nackdelar. I följande text beskrivs de ID-hjälpmedel som idag kan användas i samband med ProMark. Andra typer kommer att komma i takt med den generella utvecklingen och efterfrågan.

Biometriläsare för närvaroregistrering eller passerkontrollBiometri (fingeravtryck)

ProMark har stöd för identifiering och verifiering av medarbetare med hjälp av biometri. Detta ökar säkerheten då det går att kontrollera att den person som gör en registrering verkligen är den han eller hon utger sig för att vara.

Biometri kan användas för både pc, LAN-terminaler och enheter för passerkontroll.

Administrationen är mycket enkel och det är företagets eget val om fingeravtryck skal stå ensam eller kopplas ihop med kort. Oavsett vilken metod som används, uppnås en mycket hög säkerhet genom biometri.

Med kort: När medarbetaren identifierar sig med ID-kortet läser terminalen in biometriska data och medarbetaren får sedan verifiera dessa med sitt fingeravtryck – och ID-korten kan inte kopieras.

Läs mera här om biometri.

Streckkoder

Streckkoder är nog den vanligaste och mest kända form av medium. Streckkoder finns nästan överallt, på allt från varor i varuhus till körkortet. Inom industrin används streckkoder för identifiering av order och operationer i produktionen. Orsaken till den stora utbredningen av streckkoder är först och främst priset. Många dataprogram kan idag skriva ut streckkoder utan ytterligare kostnader. Men streckkoder är också robusta i bruk. De ställer inte stora krav på utskriftskvalitén och läsutrustningen är ytterst driftsäker. Eftersom streckkoder lätt kan skrivas ut och kopieras kan de inte användas till passerkontroll.

Magnetkort

Magnetkort kräver knappast någon närmare introduktion. Stort sett alla i Sverige har minst ett kort med magnetremsa. De mest kända är från betalningssystem som bank-, kreditkort, medlemskort inom matvaruhandeln, videouthyrning o.s.v. Magnetkort kombinerat med en PIN-kod ger en utmärkt säkerhet och kan användas vid passerkontroll. Utrustning för egenproduktion av magnetkort kan förvärvas till rimliga priser, alternativt kan de köpas färdiga.

Magnetkort är ett utmärkt hjälpmedel för arbetstids- och flextidsregistrering. Möjligheten finns att använda samma kort till flera olika system t.ex. flextidsregistrering och passerkontroll. Magnetremsor används praktiskt taget aldrig till jobbregistrering eftersom jobbregistrering i regel omfattar ett stort antal nya ID vilket är ohållbart ur ekonomisk synpunkt.

Proximitykort

Proximity är ett beröringsfritt hjälpmedel. Teknologin är mest känd från Brobizz som används vid betalning av avgift på t.ex. Öresundsbron. Proximitykortets styrka i samband med tidregistrering och passerkontroll är säkerheten och att det inte är någon mekanisk belastning på varken kort eller läsare - läsningen sker "beröringsfritt”.

Med beröringsfritt menar man att kortet inte skall föras genom en kortläsare utan bara hållas i närheten av läsaren. Beroende på läsare kan korten läsas från ett avstånd på ca. 5 cm, till 50 cm. Säkerheten i korten är mycket hög eftersom alla kort är unika och inte kan kopieras. Proximitykortet används vanligen till passerkontroll eller arbetstidsregistrering.

Mifare

Mifarekortet är det man i dagligt tal kallar för ett multifunktionskort. Kortet är beröringsfritt som proximitykortet och har samma egenskaper. Mifarekortet innehåller dock upp till 16 sektorer som kan programmeras till att stödja de enskilda systemen i företaget. Mifarekortet används vanligtvis till passerkontroll, arbetstidsregistrering, matsalsbetalning m.m. i företag som har valt Mifare teknologin som företagsstrategi.

HID

HID's kortläsare är den vanligaste och mest sålda lösningen i ett globalt perspektiv, och det beror på bl.a. den goda kvaliteten och de många olika modeller. Beroende på krav till montering, räckvidd och teknologi har HID en lösning: Från små, smarta läsare till läsare för utomhus montering med lång räckvidd.

HID's kortläsare använder alla Wiegand-format, vilket betyder valfrihet i förhållande till läsartyp. Alla kortläsare kan avläsa olika kortformat - både öppna standard kortformat, och de krypterade, mer säkra kortformat. Det är en flexibel teknologi, finns både som kort och nyckelring som kan användas till flera ändamål på samma gång.