Passerkontroll

ProAccess är ProMarks elektroniska passersystem som säkerställer att rätt personer har tillträde till rätt lokal och i rätt byggnad.

ProAccess - elektroniskt nyckelsystem

Elektroniskt passersystem och dörradministration

ProAccess är ett elektroniskt passersystem som hanterar alla dörrar i företaget. Medarbetarna identifierar sig antingen med PIN-kod, magnetisk kortläsare, chipläsare, proximityläsare eller biometriläsare – eller en mix av olika varianter. Det är också möjligt att bevilja besökare tillträde under en avgränsad tid.

Samtliga dörrenheter är konfigurerade med ett UPS-batteri, så att systemet fortfarande kan köras i händelse av strömavbrott och/eller nätverksfel.

Om företaget har behov av att ytterdörren är olåst under dagtid kan ProAccess ställas in för att hålla dörren olåst under en given tidsperiod. Efter att dörren första gången öppnats manuellt håller ProAccess den olåst.  På så sätt kan företaget säkerställa att dörren inte låses upp förrän den första personen har kommit till jobbet.

ProAccess passerkontroll - här med proximity läsare

Överblick för superanvändaren

Med ProAccess kan företaget hantera tillträdesrättigheter och in-/utstämplingstider i samma system. Systemet kan ställas in så att medarbetarna inte kan öppna en dörr förrän de har registrerat sin instämpling i ProMark, t.ex. vid en ProTerminal i entrén. På så sätt säkerställer företaget att mötestider registreras.

På dörröversikten i ProAccess kan superanvändaren se vilka anställda som har passerat genom vilka dörrar och därmed snabbt få en överblick över vem som är var. Dessutom kan alla dörrar öppnas/stängas centralt. Dörrar kan också anslutas till företagets brandlarm så att de öppnas och stängs automatiskt i händelse av brand.

I händelse av obehörigt tillträde kan ProAccess varna nyckelpersoner på företaget. Dörrar kan därefter tvångsöppnas och stängas, och loggen visar var och när dörrarna har öppnats. ProAccess är inte ett larmsystem, men kan vara ett bra komplement.


Enkel administration och ökad säkerhet

Med ProAccess kan företaget förenkla administrationen av tillträde. Om en medarbetare ska ha tillträde till en ny del av företaget behöver han/hon inte en ny nyckel, utan det räcker med att ändra rättigheter i ProMark. Dessutom slipper man risken för och besväret med nycklar försvinner eller blir stulna.

ProAccess bidrar därför till att öka säkerheten i företaget. Förutom att underlätta det dagliga arbetet på företaget när man inte längre behöver använda nycklar, så optimeras de anställdas säkerhet och stöldskyddet också. Med ProAccess får ni full kontroll över tillträdet till er verksamhet.