ProMobile

App för effektiv registrering av tid, projekt och frånvaro

Önskar ni att effektivisera registreringen av arbetstiden för era anställda? Och minska administrativ tid och kostnader? Behöver ni en mer exakt och snabbare översikt över tiden för de enskilda arbetsuppgifterna?

Med ProMobile-appen kan företagets anställda registrera närvaro, frånvaro och tid på olika projekt och aktiviteter – oavsett var de arbetar. Det effektiviserar registreringen och ger möjlighet att följa utvecklingen på arbetsuppgifter.

ProMark med i fickan

ProMobile har ett enkelt och logiskt gränssnitt som gör det enkelt för medarbetarna att registrera sin arbetstid och frånvaro. Samtidigt får de tillgång till information om egna arbetsplaner och saldon på semesterdagar, flex- och övertid.

Dessutom ger appen möjlighet till självbetjäning i förhållande till att ange önskemål om semester och ledighet samt till att byta, sälja och avstå skift, vilket är extra intressant om de anställda har varierande arbetstider.

Och genom automatiska push-meddelanden till båda medarbetare och chefer om t.ex. bortglömda registreringar kan företaget säkerställa att registreringar och godkännanden sker i tid före löneperiodens brytpunkt.

Alla registreringar valideras online i realtid och är omedelbart tillgängliga i ProMark-databasen tillsammans med registreringar från alla andra gränssnitt. Registreringarna kan också loggas med gps-koordinater för att säkerställa spårbarhet.

Appen är tillgänglig för smarttelefoner med iOS och Android smartphones. Den hämtas enkelt i App Store eller Google Play och anslutas till företagets ProMark-databas.

Registrering på ProMobile
Information om egna arbetsplaner på ProMobile Projektregistrering på ProMobile Byte av arbetspass på ProMobile

ANVÄND MOBILEN FÖR ATT:

 • Registrera närvaro (komma och gå)
   
 • Registrera frånvaro – hel dag eller delvis
   
 • Registrera tid på olika aktiviteter:
  – Projekttid (tid/antal)
  – Stämpla in och ut på jobb
   
 • Se egen arbetsplan
   
 • Byta, sälja eller avstå skift
   
 • Se status på semester, flex- och övertid
   
 • Motta automatiska pushmeddelanden t.ex. om bortglömda registreringar
   
 • Godkänna registreringar, önskemål om semester och fridagar samt byte av arbetspass

 

Förenklad administration och bättra översikt

ProMobile ger de anställda de bästa förutsättningarna för att registrera tid, projekt och frånvaro – till förmån för både personalen, personalavdelningen och ledningen.

Det ger bland annat följande fördelar:

 • Mindre tidskrävande för den enskilda medarbetar att registrera arbetstid
 • Färre fel i registreringarna och korrekt underlag för beräkning av löner
 • Ökad grad av självbetjäning för den enskilda medarbetar
 • Mindre manuellt arbete inom HR-avdelningen
 • Översikt över tiden i realtid
 • Snabbare faktureringsunderlag
 • Möjlighet att agera proaktivt när behov uppstår