(Svenska)
.
Kundinloggning
Anmäl dig vårt nyhetsbrev

Få senaste nyheterna och viktig information om Workforce Management

ProMobile – registrering på smartphone

ProMobile ger resande och mobil personal möjlighet att registrera tid och frånvaro var de än är, i en mycket enkel dialog på sin smarta telefon. Registreringarna blir omedelbart tillgänglig, och alla stämplingar kan loggas med GPS-koordinater. De anställda har samtidigt tillgång till information om t.ex. semester, flextids- och övertidssaldo.

ProMobile - registrering i smarta telefoner

ProMobile är ett verktyg för företag med resande och mobil personal, som kan ta med sig ProMark i sina smarta telefoner var de än arbetar och därmed kan registrera sin tid när det passar bäst.

Via ProMobile kan personalen registrera när de är på plats och även alla typer av frånvaro, både hela dagar och delar av dagen. Registreringarna valideras online och finns omedelbart tillgängliga i databasen tillsammans med registreringar från andra gränssnitt och kan användas av ledning och administration för omedelbar hantering.

Om registrerad tid ska vidarefaktureras, t.ex. vid servicebesök eller annan fakturerbar tid, är det nu möjligt att göra det redan vid dagens slut, eftersom registreringen finns tillgänglig direkt för ekonomi-avdelningen. Varje registrering kan loggas med GPS lokation vid behov av spårbarhet.

ProMobile har ett enkelt och logiskt gränssnitt där man enkelt och via en tydlig dialog kan registrera sin tid. Både iPhone och andra smarta telefoner används med fördel.

ProMobile ett verktyg för företag med resande och mobil personalFördelar med ProMobile

ProMobile effektiviserar fältarbetet: Konsulter, servicetekniker, installatörer, montörer och andra som arbetar utanför huset kan i realtid registrera sina arbetstider. All görs löpande och osäker efterregistrering elimineras.

Samtidig har de anställda tillgång till information om t.ex. hur många semesterdagar de har kvar och sin flex- och övertid.

Företaget sparar administrativ tid eftersom den centrala registreringen utifrån e-postmeddelanden, anteckningar eller Excelblad avskaffas.

Ledningen får omgående en riktig bild i realtid av arbetets gång med korrekta registreringar. Den information som behövs finns omedelbart tillgänglig.

ProMobile ger ledningen en överblick i realtid av externa medarbetare, vilket skapar förutsättningar för proaktiva åtgärder när behovet uppstår.

Även anställda med en fast arbetsplats kan med fördel använda ProMobile eftersom det är enkelt, och alla har sin egen registreringsterminal till hands. Företaget kan alltså expandera datainsamlingen utan att det påverkar arbetet, vilket i ännu större utsträckning innebär att man har ”fingret på pulsen”.

Resultat

ProMobile minskar den administrativa tiden och kostnaderna, samt säkerställer tillförlitliga registreringar som direkt finns tillgängliga för företaget.

ProMobile är ett enkelt och effektivt verktyg för mobila anställda som ger dem de bästa förutsättningarna för att slutföra sina uppgifter och ger underlag för uppföljning och faktureringen.

Administrativt minskar kostnaderna och även antalet felkällor, eftersom alla uppgifter levereras i realtid. Detta löser ProMobile.

Rapportering från anställda som servicetekniker, entreprenörer eller konsulter kan vara en flaskhals när det gäller att få in korrekt och aktuell information för resursplanering och lagerhantering samt rätt faktureringsunderlag. Detta löser ProMobile.

Spårbarhet på alla registreringar kan säkras då det är möjligt med automatisk logg via GPS-koordinat.