ProPC – den mobila arbetsplatsen

ProPC är en Windowsbaserad terminal med kraftfull off-line funktionalitet för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta – både i den egna lokalen och för dem som är på resande fot. 

ProPC är en terminal på dator eller surfplatta för alla typer av registreringar, t.ex. närvaro, frånvaro, samt mer komplex rapportering som jobb- och projektregistreringar. ProPC installeras lika enkelt som en app på datorn eller surfplattan med operativsystemet Windows.

Varje ProPC kan ställas in för allmän användning av alla medarbetare, eller som privat enhet för en enskild användare. Terminalen kan konfigureras så att användaren endast presenteras för funktioner som är relevanta för honom eller henne.

Intelligent off-line funktionalitet

När ProPC inte är ansluten till ProMark-servern via nätverket eller mobilt bredband, fungerar den off-line med samma intelligenta dialog – även vid mycket avancerade projekt- eller jobbregistreringar. ProPC är därmed idealisk som mobil arbetsplats för anställda som är på språng och har med sig dator eller surfplatta som arbetsredskap.

Så snart de ansluter datorn eller surfplattan till nätverket och ProMark igen, synkroniseras och valideras alla registreringar omgående mot uppsatta arbetsprocesser.

Systemet är mycket transparent och medarbetaren kan när som helst se och redigera de registreringar som de har gjort medan enheten var off-line.


Flexibilitet och korrekta data

ProPC ger de anställda och företaget ett antal fördelar:

  • Mer exakta data där medarbetare kan genomföra registreringar av tid och jobb fortlöpande, under dagens lopp och inte ut ifrån anteckningar och minne
  • Ökad rörelsefrihet då de anställda kan göra alla registreringar utan att behöva tänka på om de är anslutna till nätverket eller inte
  • Minimering av den manuella administrationen eftersom dagens alla registreringar har redan genomförts när medarbetaren väl återvänder till kontoret
  • Ökad tillförlitlighet i alla registrerade aktiviteter och uppgifter eftersom data valideras fortlöpande
  • Säkerställning av faktureringsunderlaget i samband med utfört arbete, eftersom data finns på plats så snart arbetet är avslutat. Faktureringsprocessen kan därför omgående initieras med snabb betalning som resultat
  • Lätt att skapa nya terminaluppsättningar i takt med att företaget expanderar eller omstrukturerar, eftersom det endast kräver enkel installation på ytterligare datorer eller surfplattor