ProPortal

Det webbaserade gränssnittet till ProMark

ProPortal är den webbaserade ingången till ProMark både för chefer och anställda samt löneadministration.

ProPortal är ett enkelt och intuitivt verktyg som skapar öppenhet och överblick i organisationen. Portalens funktionalitet kan täcka de flesta ProMark-modulerna och beror därför på vilka delar företaget har installerat. Företaget definierar i uppsättningen vilka områden som ska visas, och därmed skräddarsy gränssnittet till en enskild medarbetare, avdelning eller till företaget i sin helhet.

ProPortal stöder enkel inloggning och de olika webbdelarna i ProPortal är uppbyggda så att de lätt kan integreras i före­tagets intranät.

Närvaroöversikt i ProPortal


MEDARBETARENS REDSKAP FÖR REGISTRERING OCH SJÄLVBETJÄNING

ProPortal ger medarbetaren enkel tillgång till att:

 • Registrera närvaro (kom/gå-tider) och frånvaro
 • Registrera tid på projekt och aktiviteter
 • Rapportera traktamente och km-ersättning (dieter och körsträckor)
 • Få en personlig överblick över arbetstid, semester och flextid/ledighet
 • Lämna in sina semester- och frånvaroansökningar för attest, samt byta scheman och erbjuda att ta över lediga arbetspass
 • Få en schemaöversikt av närvarande och frånvarande kollegor
 • Beställa rapporter

ProProtal för registrering och självbetjäning


EFFEKTIVISERING FÖR CHEFER

Förutom rollen som anställd har chefen utökade möjligheter i ProPortal och kan:

 • Godkänna transaktioner och framtida frånvaro/semester utifrån en ständigt uppdaterad och aktuell bild
 • Överblicka och analysera frånvaro
 • Få överblick med frånvaro-KPI
 • Följa upp på personalpolitik för frånvaro
 • Attestera traktamenten och km-ersättning
 • Beställa rapporter
 • Schemaplanering, även inkluderande att erbjuda lediga arbetspass till relevanta anställda och godkänna byten

Attest av transaktioner i ProPortal


BÄTTRE ÖVERBLICK OCH MER TID FÖR ANDRA ARBETSUPPGIFTER

Med ProPortal kan företaget förenkla och effektivisera sina administrativa processer i hela organisationen. Genom att göra relevanta uppgifter och aktuell information till­gänglig för alla anställda, kan företaget:

 • Spara tid för alla parter
 • Minska de administrativa kostnader
 • Frigöra resurser inom löneadministrationen till mer produktiva uppgifter
 • Öka produktiviteten
 • Minska frånvaro och övertid
 • Stärka förtroendet internt för bolaget