(Svenska)
.
Kundinloggning

ProPortal

Det webbaserade gränssnittet till ProMark

ProPortal är den webbaserade ingången till ProMark både för chefer och anställda samt löneadministration .

ProPortal är ett enkelt och intuitivt verktyg som skapar öppenhet och överblick i organisationen. Portalens funktionalitet kan täcka de flesta ProMark-modulerna och beror därför på vilka delar företaget har installerat. Företaget definierar i uppsättningen vilka områden som ska visas, och därmed skräddarsy gränssnittet till en enskild medarbetare,avdelning eller till företaget i sin helhet.

ProPortal stöder enkel inloggning och de olika webbdelarna i ProPortal är uppbyggda så att de lätt kan integreras i före­tagets intranät.

Närvaroöversikt i ProPortal


MEDARBETARENS REDSKAP FÖR REGISTRERING OCH SJÄLVBETJÄNING

ProPortal ger medarbetaren enkel tillgång till att:

 • Registrera närvaro (kom/gå-tider) och frånvaro
 • Registrera tid på projekt och aktiviteter
 • Rapportera traktamente och km-ersättning (dieter och körsträckor)
 • Få en personlig överblick över arbetstid, semester och flextid/ledighet
 • Lämna in sina semester- och frånvaroansökningar för attest, samt byta scheman och erbjuda att ta över lediga arbetspass
 • Få en schemaöversikt av närvarande och frånvarande kollegor
 • Beställa rapporter

ProProtal för registrering och självbetjäning


EFFEKTIVISERING FÖR CHEFER

Förutom rollen som anställd har chefen utökade möjligheter i ProPortal och kan:

 • Godkänna transaktioner och framtida frånvaro/semester utifrån en ständigt uppdaterad och aktuell bild
 • Överblicka och analysera frånvaro
 • Få överblick med frånvaro-KPI
 • Följa upp på personalpolitik för frånvaro
 • Attestera traktamenten och km-ersättning
 • Beställa rapporter
 • Schemaplanering, även inkluderande att erbjuda lediga arbetspass till relevanta anställda och godkänna byten

Attest av transaktioner i ProPortal


BÄTTRE ÖVERBLICK OCH MER TID FÖR ANDRA ARBETSUPPGIFTER

Med ProPortal kan företaget förenkla och effektivisera sina administrativa processer i hela organisationen. Genom att göra relevanta uppgifter och aktuell information till­gänglig för alla anställda, kan företaget:

 • Spara tid för alla parter
 • Minska de administrativa kostnader
 • Frigöra resurser inom löneadministrationen till mer produktiva uppgifter
 • Öka produktiviteten
 • Minska frånvaro och övertid
 • Stärka förtroendet internt för bolaget