(Svenska)
.
Kundinloggning

ProPortal

ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. ProPortal körs i en webbläsare och kan även integreras i företagets eget intranät.

ProPortal – ett modernt användargränssnitt

ProPortal är en webbaserad ingång till ProMark, som gör det möjligt:

  • att samla in närvaro, frånvaro och aktiviteter
  • att få en överblick över arbetstid, semester och flextid/ledighet
  • att godkänna transaktioner och framtida frånvaro
  • för tjänstemännen att attestera egen månadsrapportering genom ett enkelt klick
  • att få en översikt av frånvaron och analysera den
  • att få en schemaöversikt av närvarande och frånvarande kollegor

ProPortal är ett enkelt och intuitivt verktyg för alla i organisationen som inte kräver någon utbildning. Programmet har det välbekanta Windows-gränssnittet och alla funktioner är lätta att använda.

ProPortal - den moderne brugerflade

De anställda kan registrera sina närvarotider och sin frånvaro, och hur arbetstiden är indelad i projekt och aktiviteter, dvs. tim-/ärende-hantering både för intern och extern uppföljning, som t.ex. fakturering av timmar.

Dessutom ger ProPortal en personlig översikt över statusen på arbetstid och ackumulerad semester, flextid och ledighet, bonus, osv.

 

 

 

 

 

 

 

 

Månedsoversigt

I ProPortal kan medarbetaren godkänna senaste månads registrering gällande frånvaro, semester, etc. genom ett enkelt klick. Det förenklar administrationen. Alla avvikelser presenteras i en månadsöversikt, eller via grafisk presentation som är lätt att förstå och som alla snabbt tar till sig.

Chefen kan naturligtvis också godkänna och avvisa medarbetarens önskan gällande frånvaro och semester när som helst.

ProPortal kan ställas in individuellt utifrån vilka funktioner man har behov av, så att alla funktioner kan utföras på samma plats.

De olika webbdelarna i ProPortal är uppbyggda så att de lätt kan integreras i företagets intranät. De enskilda delarna kan visas på intranätet, så det behövs inga andra portaler.

 

ProPortal visar dynamisk statistik och diagram över frånvaronUppenbara fördelar med ProPortal

ProPortal används för att förenkla de administrativa processerna i hela organisationen. Programmet samlar in data från källan och framställer dem med god överblick. Inte bara om vilka som är på jobbet eller vilka aktiviteter de är engagerade i, men också hur mycket semester och/eller bonus de har samlat på sig och hur mycket frånvaro de har.

I ProPortal visas dynamisk statistik och diagram över frånvaron, och man kan borra sig ner till individuella orsaker, avdelningar och tider, och därmed få en överblick och hitta de verkliga orsakerna till en viss frånvaro. Ledningen kan sedan agera och följa upp frånvaron.

ProPortal förenklar arbetsflöden och kopplar samman personal och administration på ett sätt som inte bara sparar tid utan också ökar förtroendet.

Registrering av tid som avsatts för aktiviteter ger en bas för att beräkna den totala kostnaden för produkter och tjänster, vilket är viktigt för företagets effektivitet. Alla registrerade data är omedelbart tillgängliga för planering och uppföljning.

Användargränssnittet i ProPortal är enkelt och lätt att använda och skapar öppenhet och överblick av organisationen. I inställningarna kan man definiera vilka områden som ska visas, och därmed skräddarsy gränssnittet till en enskild medarbetare och avdelning eller till ett visst företag.

ProPortal ger resultat direkt

Med ProPortal kan företaget förenkla och effektivisera sina administrativa processer, vilket direkt leder till minskade administrativa kostnader.

Förtroendet internt för bolaget stärks eftersom de anställda känner ett större personligt ansvar: ProPortal är ett verktyg, möjlighet och en uppmaning till självhjälp – de anställda och arbetsledarna kan hämta den information de söker, och administrationen behöver inte ägna tid åt att besvara den typen av frågor. Det frigör resurser till mer produktiva uppgifter.

Det ökade individuella ansvaret och tillsynen kommer också att bidra till ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro och övertid, vilket gör ProMarkinvesteringen ännu lönsammare.

Med ProPortal kan man lämna aktuell information och frigöra funktioner till alla anställda i företaget. Det är ett verktyg som säkerställer att samspelet mellan medarbetare och ledning fungerar så smidigt och effektivt som möjligt.