ProTerminal Kaba

Robusta registreringsterminaler för ProMark för enkel och intuitiv registrering

Med ProTerminal Kaba får företaget en robust registreringsterminal för uppsamling av data till ProMark.

Terminalen ställs oftast upp vid entréer eller på någon annan strategisk plats i företaget där anställda lätt och intuitivt kan göra deras registreringar.

De anställda kan lätt komma åt terminalen för att registrera närvaro och frånvaro – och eventuellt hur de använder deras tid på olika jobb eller aktiviteter. Dessutom får de möjlighet att kontrollera din egen information, till exempel semester, flextid eller andra saldon. Det innebär att medarbetaren inte ska kontakta administrationen för att få tillgång till sin egen information.

ProTerminal Kaba finns i olika utgåvor:

 

ProTerminal Kaba 96 00

 

ProTerminal 97 00

 
 

ProTerminal Kaba 96 00

  ProTerminal Kaba 97 00  

ProTerminal Kaba används på lika villkor med andra användargränssnitt för att samla in data till ProMark. Detta gör att företaget kan välja den optimala lösningen för varje medarbetargrupp i förhållande till arbetsflöden och fysisk plats.

Korrekt lön och bättre översikt över företaget

Oavsett registreringsmetoden garanteras medarbetarna ett korrekt löneunderlag eftersom uppgifterna samlas direkt från den anställde själv. Samtidigt skapar ProTerminal Kaba öppenhet eftersom alla anställda alltid kan få tillgång till sin egen information.

Företaget definierar själv vilken frånvaro och andra avvikelser som ska godkännas eller de på annat sätt ska reagera på om det behövs.

Den samlade data ger samtidigt en bättre överblick över statusen för alla nuvarande jobb och aktiviteter. Det säkerställer giltigheten av tidsåtgång, ger mer noggrann analys och därmed en bättre optimeringsbasis.