(Svenska)
.
Kundinloggning

ProTerminal

ProTerminal är enkla och robusta registreringsterminaler för ProMark. Genom att placera ut terminaler på strategiska platser på företaget får alla enkel tillgång till ProMark

Enkel och intuitiv registrering med ProTerminal

ProTerminal ställs oftast upp vid entréer eller på någon annan lättillgänglig plats i företaget. Med ProTerminal kan de anställda registrera när de kommer och går samt vad de gör under arbetsdagen. Arbetsledarna får då en överblick av hur de anställda till exempel använder tiden inom olika moment i produktionen. ProTerminal är intelligent eftersom den registrerar avvikelser och ber om orsaken till dessa. Om en instämpling uteblir kommer ProTerminal att be om orsaken till detta nästa gång personen registrerar sig. Det kan inte ske någon registrering förrän den förklaringen har lämnats.

ProTerminal finns i två versioner: En LAN-Touch terminal och en LAN-Touch våtrumsterminal. LAN-Touch våtrumsterminalen är idealisk för fuktiga produktionsområden eller i områden med behov av rengöring med stora mängder vatten. LAN-Touch terminalen har en mycket snygg design för kontoret, men kan även den klara den ibland tuffa miljön ute i produktion.

 

LAN-Touch terminal från Mark Information

 

LAN-Touch våtrumsterminal för ProMark

 
 

LAN-Touch terminal

 

LAN-Touch våtrumsterminal

 

Terminalerna är utrustade med 16 touchtangenter som kan konfigureras individuellt för varje behov och deras fysiska placering. Till exempel behövs det inte jobbtangenter på en terminal i ett kontorslandskap, medan en terminal i produktionen bör innehålla tangenter för jobbregistrering, antal och kassationer.

Förutom våra fysiska terminaler erbjuder vi även ett klientalternativ för lokal installation på PC, nämligen ProPC. Registreringar utförs på samma sätt som på terminalen, men i en Windowsbaserad PC eller surfplatta. ProPC är det mobila arbetsredskapet som har samma funktioner som de fysiska terminalerna. Den primära skillnaden är att ProPC omfattas av avancerad off-line funktionalitet som är lämplig för mobila medarbetare ute på fältet, med behov av att löpande erhålla information och oberoende av nätuppkoppling kunna rapportera sina arbetsuppgifter. Läs mer om ProPC här.

ProTerminal kan ställas in med olika typer av läsare: Magnetkort, streckkodsläsare, proximity, HID, Mifare och biometri med kort eller bara fingeravtryck. Det är bara en fråga om vilka specifika behov som ska uppfyllas. Beroende på vilka funktioner man vill registrera monteras terminalerna med olika läsare anpassade för ändamålet.

Terminalerna kommunicerar med databasen via standard-LAN med TCP/IP. I händelse av nätverksavbrott kan terminalerna lagra ett stort antal registreringar som automatiskt överförs till databasen när nätverket är uppe igen.

ProTerminal garanterar snabb och enkel registrering och översikt

ProTerminal ger dina medarbetare möjlighet att enkelt och intuitivt registrera när de kommer och går. De kan också registrera hur de använder sin tid i t.ex. produktionen om så önskas. Det krävs ingen utbildning för att använda terminalens funktioner. Alla funktioner är tydligt namngivna, så det finns ingen anledning att komma ihåg koder eller andra besvärliga kombinationer. Terminaldialogen är så enkel som den överhuvud taget kan bli, vilket förenklar medarbetarens vardag och gör rapporteringen till en naturlig del av arbetet.

ProTerminal ger medarbetarna möjlighet att kontrollera sina egna uppgifter, som sparad semester, flextid och tidigare frånvaroorsaker. Medarbetaren behöver alltså inte kontakta administrationen för att få tillgång till sina uppgifter.

ProTerminal möjliggör optimering

ProTerminal ger ett korrekt löneunderlag för de anställda i företaget som samlas in direkt från källan, dvs. de anställda själva. Samtidigt skapar terminalerna öppenhet eftersom alla anställda alltid har tillgång till sina egna uppgifter. Orsaker till frånvaro registreras omedelbart och vidarebefordras, beroende på företagets val, till chefen för godkännande, som därefter kan vidta åtgärder om det behövs.

I produktionen är den största fördelen med terminalen att allt kan registreras i realtid. Den validerar tidsförbrukningen i produktionen, ger mer exakta kalkyler och skapar förutsättningar för optimering av verksamheten. Terminalen ger noggrann och korrekt dokumentation av produktionsstatus: tidsåtgång, antal tillverkade enheter och kassationer, materialförbrukning samt personal och maskinresurser.

Med ProTerminal kan man vara säker på att registreringskvaliteten är hög, få fel, och att det är möjligt att kontinuerligt optimera företagets processer.