Brana tidredovisning

För att kunna erbjuda våra kunder en framtidssäker lösning har Mark Information valt att uteslutande fokusera våra utvecklingsresurser på ProMark.

Brana framtidssäkras - och integreras med ProMark.

Det betyder att du som Branakund kommer att få tillgång till dagens funktionalitet i den ännu starkare ProMark-lösningen.

Vi erbjuder nuvarande Branakunder att skifta från Brana till ProMark till ytterst förmånliga villkor.

ProMark är lösningen till alla branscher och verksamheter oavsett storlek och med små eller stora krav på funktionalitet i sitt tidredovisningssystem.

ProMark hanterar avancerad tidredovisning, jobb-registrering, projektregistrering och bemannings-planering. Det kan, utan problem, integreras till vanliga löne- och ERP-system, och du får därmed:

  • En framtidssäkrad lösning baserad på 30 års användning
  • Utökade rapporteringsmöjligheter
  • En komponentbaserad lösning som passar era unika behov
  • En skalbar lösning som inte har några begränsningar vad gäller samtidiga användare
  • Omfattande funktionalitet för uppsamling av produktionsdata
  • Förbättrad prestanda

Byt ut Brana

Kontakta oss strax om du önskar byta ut Brana eller höra mer om ProMark och om vårt erbjudande.