(Svenska)
.
Kundinloggning

Business Intelligence – ProBI

ProBI är Mark Informations Business Intelligence lösning som gör det möjligt att analysera samband baserat på uppgifterna i ProMark. Ett flexibelt verktyg som kan presentera uppgifter med hjälp av ProMarks webbportal eller i en kub med integrationsmöjligheter för bolagets övriga Business Intelligence miljö.

Business Intelligence för alla

ProBI är Mark Informations Business Intelligence lösning som gör det möjligt att analysera samband baserat på uppgifterna i ProMark när det gäller frånvaro, projektregistrering, tidregistrering och mycket mer. När det gäller frånvaro kan företagen vara intresserade av att analysera hur frånvaron varierar mellan olika enheter, avdelningar, typer av anställda och divisioner för att förstå samband eller använda informationen som grund för beslut. Var har vi de mest frånvarande medarbetarna? Var bör vi placera produktionen framöver? Varför är frånvaron högre på den här avdelningen?

ProBI är ett flexibelt verktyg som gör det enkelt för företaget att skapa rapporter som är anpassade till önskemål och behov, och som blir tillgängliga via ProMarks webbportal. ProBI kan även levereras som kuber och kan integreras med företagets övriga Business Intelligence miljö, vilket gör att ProMarkdata kan kombineras med data från övriga system.

ProBIs användarvänliga rapporteringsverktyg gör det enkelt att framställa företagsanpassade rapporter utifrån ett drill-down-synsätt där man får mer detaljerade uppgifter om det önskas. Det går också att få rapporter baserade på olika utlösande faktorer, om t.ex. när frånvaron överskrider en viss gräns. Man kan också få specifika fördefinierade dashboards eller KPIrapporter som också kan göras tillgängliga i ProMarks webbportal. Då når uppgifterna en bredare grupp av relevanta beslutsfattare.

Men framför allt kan man med ProBI enkelt analysera sambanden och lätt förbereda rapporter från dag till dag som är anpassade efter företagets behov.

ProBI ger företaget stora fördelar

Med ProBI kan företaget när som helst analysera alla uppgifter, sammanställa uppgifter efter behov och utarbeta de rapporter man önskar utan att behöva förlita sig på begränsade utvecklingsresurser.

Det användarvänliga rapporteringsverktyget gör det enkelt att skapa rapporter utan betydande förkunskaper inom Business Intelligence området. Det är hela tanken.

Företaget får en bättre överblick av de värdefulla uppgifter som finns i ProMark och kan använda dessa som beslutsunderlag. Man kan se alla uppgifter i ett
helikopterperspektiv eller dyka in på detaljer utifrån vilka behov man har.

Med ProBIs presentationsverktyg kan man få en överblick över en stor mängd uppgifter, som t.ex. den genomsnittliga sjukfrånvaroprocenten i olika avdelningar och sedan enkelt fördjupa sig i rapporter om enskilda avdelningar.

Uppgifterna kan enkelt presenteras schematiskt eller grafiskt beroende på vad användarna föredrar. Det är också möjligt för användare att få egna individuella rapporter som passar just deras arbetssituation, och framställa analyser och rapporter som är anpassade till den specifika situationen här och nu.

Med ProBI kan företaget också bättre distribuera viktiga uppgifter via ProMarks webbportal och även via smarta telefoner. Rapporter och data som när som helst kan bytas ut vid behov.

Slutligen är ProBI ett mycket flexibelt verktyg, och om företaget föredrar att använda ett eget analysverktyg för att sammanställa ProMarkdata med företagets övriga data går det även bra. Det behöver alltså inte vara antingen eller!

Företagets fördelar

Med ProBI får företaget en bättre möjlighet att använda ProMarkdata aktivt som beslutsunderlag. I samband med analyser av till exempel frånvaro kan företaget lätt få en överblick över orsaker till frånvaro, frånvaro per medarbetartyp, frånvaro bland de olika avdelningarna, information om dessa avdelningar som till exempel antal anställda, medarbetarkategorier, under vilka perioder frånvaron har varit högre och mycket mer. Därmed kan företaget snabbt få en överblick av omfattningen av problemen och var det kan behövas åtgärder.

Genom att jämföra uppgifter med andra uppgifter från företaget, som t.ex. enkäter om medarbetarnas tillfredsställelse, kan chefer och ledning få värdefull återkoppling om sammanhang i ett större perspektiv.

Med ProBI kan man alltså använda alla uppgifter som beslutsunderlag och de blir tillgängliga i förhållande till behov och situation.