(Svenska)
.
Kundinloggning
Anmäl dig vårt nyhetsbrev

Få senaste nyheterna och viktig information om Workforce Management

Rapportering med ProReport

ProReport – ett verktyg för informationsspridning

ProReport är ett verktyg för informationsspridning. Verktyget presenterar och distribuerar data från ProMark, i form av rapporter och statistik, som sedan kan ligga till grund för faktabaserade beslut.

ProReport genererar rapporter utifrån data i ProMark

ProReport extraherar data som samlats in i ProMark och levererar ut information i form av standardrapporter. Samtidigt ger ProReport möjlighet att skräddarsy egna rapporter som motsvarar företagets behov för export till Word- Excel- eller PDF-format.

ProReport hjälper dig med förberedelse och presentation av alla relevanta data i ett förståeligt format som kan användas av alla i företaget.

Du kan planera distributionen av rapporter så att en rapport till exempel körs på kvällen och sedan skickas till a personer via e-post.

ProReport är mycket intuitivt och okomplicerat i utformning och användargränssnitt, och de 40 standardrapporterna de flesta behov.

Rapporteringen avser samtliga registreringstyper, exempelvis kom/gå, frånvaro, projekt/aktivitet och produktionsdata.

ProReport - kunskap och fakta

ProReport skapar möjlighet att fatta beslut baserade på aktuell data, enkelt och lättillgängligt.

ProReport gör det möjligt att dela kunskap mellan avdelningar och divisioner via schemalagd distribution av rapporter i standardformat. Detta säkerställer att alla har samma dataunderlag, vilket underlättar kunskapsutbytet och gör att man slipper ägna tid åt att diskutera själva underlaget, och i stället fatta rätt beslut.

ProReport är både användarvänligt och intuitivt, och genom att exportera uppgifterna kan man presentera dem i Excel-, Word- eller PDF-format.

Nytta för verksamheten

Via tillgänglighet, presentation och distribution av data som redan lagrats i ProMark gör ProReport det möjligt att fatta faktabaserade och därmed mer välgrundade beslut i företaget.

Den automatiske distributionen av rapporter ger en ständigt uppdaterad bild av verkligheten så att man slipper förlita sig på statistik från föregående period.