Frånvarohantering

Avancerad hantering av semester och sjukdom

Många företag har redan identifierat värdet av att ha en digital tidredovisningslösning som hanterar de anställdas kom/gå-tider, övertid och tillägg med mer. Det sparar tid för alla parter i verksamheten och därmed säkerställer underlaget för att skapa en korrekt lön.

Men det är inte bara viktigt att ha kontroll på de anställdas närvaro. Det är minst lika viktigt att hantera deras frånvaro – båda planerad och den som inte är planerad.

ProAbs är moduler till avancerad frånvarohantering och består av två funktionella områden:

ProAbs Semester – automatiserad hantering av semesterredovisningen

ProAbs Semester stöder intjänande av semester, tilldelning av semesterdagar och extra dagar samt övergång till nytt semesterår – inklusive överföring av semestersaldon till nytt semesterår eller utbetalning av semester på lön.

ProAbs Sjukdom – strukturerad uppföljning av frånvaro

Med ProAbs Sjukdom kan företaget strukturera uppföljningen av de anställdas frånvaro och få stöd till att hantera karensavdraget


Ekonomiska vinster, ökad förtroende och minskad administration

Det är många fördelar ved att digitalisera företagets frånvaroprocesser:

 • Minskad administration: Effektivisering av manuella arbetsflöden för båda anställda, chefer samt inom löneadministrationen som reducerar administrativ tid, kostnader och risken för fel
   
 • Rätt semesterhantering i tid: Företaget säkerställer regelbunden behandling för alla anställda och undviker fel i semestersaldon och eventuella utbetalningar
   
 • Bättra uppföljning på sjukdom: Företaget får ett starkt verktyg som bidrar till att minska sjukfrånvaro och säkerställer korrekt beräkning av karensavdrag
   
 • Efterlevnad av regler: Hjälper företag att efterleva de olika arbetsregler, överenskommelser och interna personalpolicy gällande sjukdom och semester
   
 • Ökad förtroende mellan anställda och företag. Viktigt att man som anställd kan lita på att företaget har kontroll på processerna