Närvaroanalys och frånvaro – enkelt og smidigt

Närvaroanalys utgör grunden för klara rutiner

ProMark är ett online-system för registrering och planering av medarbetarnas arbetstider. Data om arbetad tid och frånvarotid samlas in och ger validerad information i realtid. ProMark underlättar din frånvarorapportering i statistiksyften.

Närvaroanalys utgör grunden för klara rutiner angående:

 • Sjukpenningersättning
 • Olyckshändelser
 • Sjuksamtal
 • Samtal vid återkomst
 • Elevrefusion

Med realtidsinformation ökar ProMark möjligheten för effektiv bemanningsplanering och ger aktuella data för löneutbetalningar.

 • Enkel och smidig inrapportering av statistikinformation
 • Spara på administration av t.ex. registrering och godkännande (alla insamlade data valideras online av varje medarbetare)
 • Minimera manuell registrering av medarbetarnas in- och utrapporteringar
 • Användarvänliga och intuitiva skärmbilder
 • Med bättre överblick kan du minska frånvaron
 • Kraftfulla rapporteringsmöjligheter förebygger frånvaro

Fördelar

 • Spara på administration, registrering och tid för godkännande
 • Reducera manuellt arbete med inmatning av arbetstider och frånvaro
 • Användarvänliga och intuitiva skärmbilder
 • Optimerad användning av medarbetare och produktivitet
 • Uppföljning av ej produktiv arbetstid
 • Standardiserad integration med personal-, lön- eller ERP-system