Avancerad semesterhantering

ProAbs Semester stöder intjänande av semester, differentiering i beräkningen och övergång till nytt semesterår

ProAbs Ferie gør det nemt at håndtere ferieregnskabet
Planering av semester är vanligtvis något båda företag och anställda är intresserade av att ha på plats i tid. Delvist för att semesterlagen innehåller vissa rättigheter på det området och delvist för att ge det bästa underlag för en långsiktig planering. 
 
ProAbs Semester är en specialiserad modul som automatiserar en rad arbetsflöden och därmed förenklar semesterhanteringen i företaget.
 

Avancerad semesterhantering

ProAbs Ferie stöder två viktiga processer:
 
  • Intjänande av semester: 
    Modulen kan beräkna och hantera intjänande av semester i relation till anställning, ålder och heltids-/deltidsanställning samt hålla reda på om den intjänade semestern är med eller utan lön. Modulen kan också hantera tilldelning av extra semesterdagar t.ex. seniordagar 
     
  • Övergång till nytt semesterår:
    Modulen hanterar överföring av semestersaldon, beräkning av semesterdagar och utbetalning av ej använd semester
Med ProAbs Semester har både medarbetare, chefer och administration en löpande översikt över semesterbalans, planerad semester, överföringar etc. Modulen säkerställer att en anställd inte tar ut eller överför mer semester än vad som intjänats. Och med automatiserade påminnelser säkerställs de nödvändiga godkännanden i tid.
 

Rätt semesterhantering i tid

ProAbs Semester innebär helt enkelt att ha funktioner som stödjer all semesterhantering, och att automatiken ser till att allt händer i tid och enhetligt för alla anställda. 
 
Företaget undviker oregelbunden behandling, fel i semestersaldon och eventuella utbetalningar eftersom systemet kan påminna om olika arbetsuppgifter som måste åtgärdas i tid.
 
Korrekt och synlig semesterhantering är av stor betydelse både för administrationen och den enskilda medarbetaren och bidrar till att öka förtroendet och trivseln till förmån för alla parter.