Avancerad sjukdomshantering

Med ProAbs Sjukdom kan företaget strukturera uppföljningen av de anställdas frånvaro och få stöd till att hantera karensavdraget

Sjukfrånvaro kostar varje år företagen stora pengar. Detta orsakar inte bara förlorad produktion, utan kan innebära dyra övertidsbetalningar till kollegor som får arbeta extra. Det är därför en stor vinst i att öka fokus på de anställdas välbefinnande och jobba målmedvetet för att minska sjukfrånvaron. 
 
Med ProAbs Sjukdom får företaget en mycket bättre översikt över sjukfrånvaron och kan snabbt upptäcka avvikelser. 
 

Digitalisera företagets personalpolicy

Strukturera uppföljningen av de anställdas franvaro

ProAbs Sjukdom fungerar utifrån kunddefinierade regler och varnar om företagets definierade tidsgränser överskrids. I det läget startas ett fördefinierat arbetsflöde eller handlingsplan. Det ger flera möjligheter till att strukturera uppföljningen på sjukfrånvaro:
 
  • När en anställd till exempel har varit frånvarande mer än 3 dagar inom en viss period får chefen ett meddelande. Chefen får då möjlighet att vara mer proaktiv och främja tidiga insatser som kan bidra till att förebygga sjukskrivningar  
     
  • Är frånvaron mer än 7 dagar meddelar systemet att företaget ska erhålla sjukintyg från en anställd och hjälper till att uppfylla kraven
 

Stöd av beräkning av karensavdrag

En ny lag gällande karensavdrag innebär att karensdagen ersätts av ett karensavdrag som motsvarar 20% av den genomsnittliga veckoarbetstiden. Därmed blir karensavdraget det samma oavsett när den anställda sjukskriver sig. 
 
Lagändringen innebär sålunda en förändring i hur karensavdraget ska beräknas. Detta stöds också av vår lösning.
 

Följ lager och regler med minskad administration

ProAbs Sjukdom säkerställer att företaget följer sin interna frånvaropolicy och allmänna lagar och regler genom att automatisera processerna. 
Det ger bland annat möjlighet att:
 
  • Minska de administrativa arbetsflöden inom HR-avdelningen
  • Ge bättre stöd åt de anställda. Både enligt gällande arbetsrätt och interna anställningsavtal och genom proaktiva insatser för att hjälpa medarbetarna
  • Öka trivseln och minska sjukfrånvaron generellt genom att hålla öga på de anställdas balans mellan arbetsliv och fritid. Detta bidrar till att öka produktiviteten, vilket vill avspeglas direkt i resultatet