(Svenska)
.
Kundinloggning

Integration till ProMark – ProHost

Skapa integration mellan ProMark och företagets bakomliggande system och uppnå ökad effektivitet

ProMark är ett användarvänligt verktyg för att samla in, presentera, bearbeta och distribuera löne- och produktionsrelaterade data. Genom att integrera med bakomliggande system som HR-, löne- och ERP-system blir affärskritisk information tillgänglig när den behövs – utan risk för fel och förseningar. Samtidig elimineras en rad administrativa rutiner.

ProHost är ProMarks integrationsmodul. ProHost innehåller en stor mängd integrationer som standard och erbjuder ytterst avancerade konfigurationsmöjligheter. 

Ett system kan inte allt!

Ofta kommer en lösning baserad på bara ett system att uppvisa brister i en eller flera affärskritiska delprocesser. En lösning bestående av välintegrerade och ändamålsenliga system ger ett betydligt flexiblare och mer effektivt stöd för företagets affärsprocesser.

Med ProMark kan företaget öka kvaliteten och aktualiteten av:

 • Planeringsdata
 • Produktionsdata
 • Närvarodata
 • Frånvarodata
 • Lagerdata och
 • Kostnadskontroll

– på alla nivåer.

Med tillgång till rätt information i alla system får företaget markant bättre överblick. Det optimerar förmågan att fokusera på det som är viktigt och gör det möjligt att reagera, styra och korrigera snabbt, när oväntade händelser inträffar. 

Ökad effektivitet genom integration

Genom att integrera olika administrativa system får företaget ett korrekt och faktabaserat beslutsunderlag. Det som tidigare var historisk rapportering om omständigheter som ändå inte kan påverkas, blir plötsligt aktiv information om det som händer just nu.

Dessutom uppnår företaget fördelar som:

 • Färre manuella rutiner inom löneberäkning, produktionsplanering, inköp, logistik, lager, försäljning, ledning m.m.
 • Färre fel vid överföring av data
 • Snabbare reaktion på avvikelser och oväntade händelser
 • Bättre effektivitet

Vi har mer än 400 kunder och överallt är ProMark integrerad med ett eller flera affärssystem – och alltid med lön. Detta ökar avkastningen markant på investeringen i de andra systemen. 

 


 

STANDARDINTEGRATIONER

ProMark har för närvarande standardintegrationer till följande system. Om du inte hittar ditt system i listan, kontakta oss gärna. Integrationen kan redan vara på väg – och alternativt kan vi erbjuda att skapa den.

LÖNE- & HR-SYSTEM

 • 4Human
 • Aditro Lön & HR
 • Agda Lön
 • Bluegarden HR-plus
 • Bluegarden HR-plus maps
 • Bluegarden løn
 • Dataløn
 • Epos-løn & HR
 • Flex HRM Payroll
 • Formula Lønn & Personal
 • Hogia Lön
 • HRM Software Lön & HR
 • Huldt & Lillevik
 • Kontek Lön
 • Lessor løn
 • MindKey
 • MoorePay Payroll & HR
 • MR-Løn/KMD
 • Multiløn Erhverv
 • Multiløn Maxi
 • Multisoft
 • Personec Lön & HR
 • POL Lön
 • Sage Payroll & HR
 • SnowdropKCS
 • SAP HCM
 • SAP SuccessFactors
 • SAP Payroll
 • Sympa
 • Talentsoft
 • Visma Lön
 • Visma.net Payroll
 • Visma SPCS
 • Workday

 

ERP-SYSTEM

 • Agresso UBW
 • ASPECT/4
 • Concorde XAL
 • IFS Applications
 • Infor ERP LN
 • Infor M3
 • Jeeves
 • MS Dynamics 365FO
 • MS Dynamics 365BC
 • MS Dynamics AX
 • MS Dynamics NAV
 • Multi+
 • Oracle ERP
 • SAP Business One
 • SAP ERP
 • Visma Business
 • Visma.net

 

TELEFONSYSTEM

 • CAX
 • Trio Present (seriellt och TCP/IP)

 

TEKNOLOGIER

Filutväxling:

 • Kommaseparerad– fast längd, XML, IDocs (till SAP)

Services (SOA):

 • Windows Communication Foundation (WCF) 
 • SAP.Net Connector
 • OData driver

Databas-/tabelutväxling:

 • DB2/400
 • Oracle
 • MS SQL
 • Progress