(Svenska)
.
Kundinloggning

Integration till ProMark – ProHost

Ett system kan inte allt!

Ofta kommer en lösning baserad på bara ett system tvinga företaget att kompromissa på en eller flera affärskritiska mål. En lösning bestående av ändamålsenliga och välintegrerade system ger ett betydligt flexiblare och mer effektivt stöd för företagets affärsprocesser.

Med ProMark kan företaget öka aktualiteten och trovärdigheten av data gällande:

  • Närvaro
  • Frånvaro
  • Planering
  • Arbetsuppgifter/produktion
  • Lager och
  • Kostnader

– på alla nivåer.

Ökad effektivitet genom integration

Med tillgång till rätt information i alla system får företaget markant bättre överblick och ett datadrivet beslutsunderlag. Det som tidigare var historisk rapportering om omständigheter som ändå inte kan påverkas, blir plötsligt aktiv information om det som händer just nu. Det optimerar förmågan att fokusera på det som är viktigt och gör det möjligt att reagera snabbt på ändringar. 

Läs mer om våra integrationer:
 

ProMark-integration till olika system          Integration till Microsoft          Integration till SAP