(Svenska)
.
Kundinloggning

Integration till ProMark – ProHost

Skapa integration mellan ProMark och företagets bakomliggande system och uppnå ökad effektivitet

ProMark är ett användarvänligt verktyg för att samla in, presentera, bearbeta och distribuera löne- och produktionsrelaterade data. Genom att integrera med bakomliggande system som HR-, löne- och ERP-system blir affärskritisk information tillgänglig när den behövs – utan risk för fel och förseningar. Samtidig elimineras en rad administrativa rutiner.

ProHost är ProMarks integrationsmodul. ProHost innehåller en stor mängd integrationer som standard och erbjuder ytterst avancerade konfigurationsmöjligheter. 

Ett system kan inte allt!

Ofta kommer en lösning baserad på bara ett system att uppvisa brister i en eller flera affärskritiska delprocesser. En lösning bestående av välintegrerade och ändamålsenliga system ger ett betydligt flexiblare och mer effektivt stöd för företagets affärsprocesser.

Med ProMark kan företaget öka kvaliteten och aktualiteten av:

  • Planeringsdata
  • Produktionsdata
  • Närvarodata
  • Frånvarodata
  • Lagerdata och
  • Kostnadskontroll

– på alla nivåer.

Med tillgång till rätt information i alla system får företaget markant bättre överblick. Det optimerar förmågan att fokusera på det som är viktigt och gör det möjligt att reagera, styra och korrigera snabbt, när oväntade händelser inträffar. 

Ökad effektivitet genom integration

Genom att integrera olika administrativa system får företaget ett korrekt och faktabaserat beslutsunderlag. Det som tidigare var historisk rapportering om omständigheter som ändå inte kan påverkas, blir plötsligt aktiv information om det som händer just nu.

Dessutom uppnår företaget fördelar som:

  • Färre manuella rutiner inom löneberäkning, produktionsplanering, inköp, logistik, lager, försäljning, ledning m.m.
  • Färre fel vid överföring av data
  • Snabbare reaktion på avvikelser och oväntade händelser
  • Bättre effektivitet

Vi har mer än 400 kunder och överallt är ProMark integrerad med ett eller flera affärssystem – och alltid med lön. Detta ökar avkastningen markant på investeringen i de andra systemen. 

 


 

STANDARDINTEGRATIONER

ProMark har för närvarande standardintegrationer till följande system. Om du inte hittar ditt system i listan, kontakta oss gärna. Integrationen kan redan vara på väg – och alternativt kan vi erbjuda att skapa den.

LÖNESYSTEM

3P-løn
Agda
ASPECT/4 løn/HR
AXO Royal
BAS/400
Carat Lön
Concorde XAL
DAC
DA-løn
Dataløn
Epos-løn & HR
Flex
Formula Lønn & Personal
Hogia Lön
HR4
HRM Software
HR-plus
HR-plus maps
Huldt & Lillevik
IBS-Løn
Kontek
Lessor
M*LØN/LEC-Løn
Mapics
MoorePay
Movex
MR-Løn/KMD Perspektiv
MS Dynamics AX
Multi+
Multiløn Erhverv (MLE)
Multiløn Maxi PROMIS
Multisoft
NVPAS
P’borough
PA-Lön
Personec L
Personec S
PI-Lön
POL
Sage
SAP-HR
SAP-Lön
SLS Fravær
SLS Løn

SnowdropKCS
SPCS Lön
Svensk Lön
Tieto Persona lønn
Visma
VIVALDI Lønn & Personal

 

ERP- OCH HR-SYSTEM

Agresso
ASPECT/4 Industri
ASW
BAAN
BAS/400
BPCS
Concorde XAL
IBE
IFE
IFS
Infor ERP LN
Instant.SAP
JBA
Jeeves
Jobscope
Mapics
MFG-Pro
Mitrol
Movex
MS Dynamics AX
MS Dynamics NAV
Multi+
Nevada
Promis
SAP R/3 PP & PM
Sage
Scala
SnowdropKCS
Spektra
Success Factors
Supersys
Workday

 

TELEFONSYSTEM

CAX
Trio Present (seriellt og TCP/IP)

 

TEKNOLOGIER

Filutväxling:

Kommaseparerad– fast längd, XML, IDocs (till SAP)

Services (SOA):

Windows Communication Foundation (WCF) 
SAP.Net Connector

Databas-/tabelutväxling:

DB2/400, Oracle, MS SQL, Progress